فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 51


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO75SYB

 

 

برقی
• سايز: 59,7 × 59,5 × 56,5 سانتيمتر
• فر تمام اتوماتیک

• کنترل پنل دیجیتالی و مکانیکی

سیستم چند منظوره پخت

• Aqua clean

• سینی تلسکوپی
• یخ زدایی خودکار
• دارای قفل ایمنی درب
• 65 ليتر
• بدنه کاتالیتیک

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 27.000.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 42


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO75SYW

 

 

برقی
• سايز: 59,7 × 59,5 × 56,5 سانتيمتر
• فر تمام اتوماتیک

• کنترل پنل دیجیتالی و مکانیکی

سیستم چند منظوره پخت

• Aqua clean

• سینی تلسکوپی
• یخ زدایی خودکار
• دارای قفل ایمنی درب
• 65 ليتر
• بدنه کاتالیتیک

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 24.050.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 58


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO7321AX

 

 

برقی
• فر تمام اتوماتیک

• صفحه دیجیتال شیشه ای با کنترل مکانیکی

دستور پخت چند منظوره

• Aqua clean

• سینی کشویی
• یخ زدایی خودکار
• درب شیشه ای مشکی
• 65 ليتر
• سینی لعابی عمیق

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 19.050.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 72


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO7540AX

 

 

برقی
• فر تمام اتوماتیک

• صفحه دیجیتال شیشه ای با کنترل مکانیکی

دستور پخت چند منظوره

• Aqua clean

• سینی تلسکوپی
• یخ زدایی خودکار
• درب شیشه ای مشکی
• دارای سنسور پخت گوشت
• دارای سیستم خنک کننده درب
• سیستم گرمایشی سریع
• 65 ليتر
• سینی پخت لعابی عمیق
• بدنه کاتالیتیک

 

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 24.600.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 57


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO8640AX

 

 

برقی
• فر استیل تمام اتوماتیک

• صفحه دیجیتال شیشه ای با کنترل پنل لمسی

دستور پخت چند منظوره

• Aqua clean

• سینی تلسکوپی
• یخ زدایی خودکار
• درب شیشه ای مشکی
• 65 ليتر
• سینی پخت لعابی عمیق
• بدنه کاتالیتیک

 

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 25.600.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 55


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فر گرنیه مدل BO8750AX

 

 

برقی
• فر استیل تمام اتوماتیک

• صفحه دیجیتال شیشه ای با کنترل پنل لمسی

دستور پخت چند منظوره

• Aqua clean

• سینی تلسکوپی
• یخ زدایی خودکار
• درب شیشه ای مشکی
• 65 ليتر
• سینی پخت لعابی عمیق
• بدنه کاتالیتیک
• سیستم گرمایش سریع
• سنسور پخت گوشت
• گرم نگهدارنده غذا

---------------------------------------------------------

 

 قیمت : 32.400.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 122


دسته :هود آشپزخانه » GORENJE | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT9SY2B

مکش618m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : 14.360.000ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9545AXUK

مکش697m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ----------------- ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DKG9335E

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 60 CM

قیمت : ----------------------- ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DKG-9545E

مکش669m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

تایمر

قیمت : ------------------- ریال

 

 هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DKG-6545E

مکش617m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 60 CM

لمسی

تایمر

قیمت : ------------------. ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DVG8545AXUK

مکش702m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

کنترل لمسی

تایمر

قیمت : --------------------ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DVG-8416B

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

پنل مکانیکی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9345E

مکش358m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

مکانیکی

قیمت------------------ :    -  ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9-SYW

مکش680m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

مکانیکی

قیمت : ------------------ ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDQ-4545X

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 40 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : --------------------- ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DVG-9546HB

مکش700m3/h

2 عدد لامپ LED

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه لمسی

تایمر

قیمت : ------------------------- ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DVG-8565AX

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDR-5536B

مکش363m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ----------------- ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDR-4545E

مکش629m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 39 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

 

هودهای گرنیه

هود گرنیه کد DKG552ORAW

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 40 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : 29.170.000 ریال

 

هودهای گرنیه 

هود گرنیه کد DT9SY2B

DT9SY2W

مکش700m3/h

2 عدد لامپ LED

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه لمسی

تایمر

قیمت : 13.420.000 ریال

 

هودهای گرنیه  

هود گرنیه کد DT6SY2B

DT6YS2W

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : 13.200.000 ریال

 
 

 

هودهای گرنیه 

هود گرنیه کد DVG65W

مکش629m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 39 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : 22.240.000 ریال

 


ادامه مطلب...


بازديد : 3003


دسته :اجاق گاز » GORENJE | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

ECT 620 AC

 

EMS 60 E

قیمت : ------------ ریال 

 

قیمت : ---------------- ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

ECT 330  AC

 

EM 300 E

قیمت : --------------- ریال 

 

قیمت : ------------------ ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

G 650 X

 

G 6N50 AX

قیمت : -------------- ریال 

 

قیمت : -------------------- ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

G 960 B

 

G 960 AX1

قیمت : -----------------ریال 

 

قیمت : -------------------ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

GCW 340 AC

 

G 34 AX1

قیمت : -------------ریال 

 

قیمت : ----------------ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

 G 760 X  

G 961 AX1

قیمت : -------------------ریال 

 

قیمت : -----------------ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

GT 640 AB    GSM 760 E

قیمت : ------------------ریال 

 

قیمت : ------------ ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                        

اجاق گازهای گرنیه

 KC 630 AC    KC 620 AC

قیمت : ------------------ریال 

 

قیمت : ------------ ریال 

 

اجاق گازهای گرنیه

                      

اجاق گازهای گرنیه

 GC 340 AC    KMS 62 E

قیمت : ---------------ریال 

 

قیمت : ---------------------ریال 

 

 

اجاق گازهای گرنیه                      

                      

اجاق گازهای گرنیه

 GTW951    GTW761UB

قیمت : 22.550.000 ریال 

 

قیمت : 20.880.000 ریال 

 

 

اجاق گازهای گرنیه

 

 

 

                      

اجاق گازهای گرنیه

 

 

 GW760 UX   GTW641UX

قیمت : 14.110.000 ریال 

 

قیمت : 12.890.000 ریال 

 

 

 

 

اجاق گازهای گرنیه

 

 

 

                      

اجاق گازهای گرنیه

 

 GTW961UB   GTW961UX

قیمت : 22.550.000 ریال 

 

قیمت : 18.110.000 ریال 

 

 

اجاق گازهای گرنیه

 

                      

اجاق گازهای گرنیه

 

 GC 65CLI    G6SY2B

قیمت : 15.640.000ریال 

 

قیمت : 12850.000 ریال 

 

 

اجاق گازهای گرنیه

 

                      

اجاق گازهای گرنیه

 

 GW951UX    IQ634USC

قیمت : 17.990.000 ریال 

 

قیمت : 129.650.000 ریال 

 

 

اجاق گازهای گرنیه

 

                      

 

 GHS 64 ORAW    IT60W

قیمت : 17.870.000 ریال 

 

قیمت : 25.440.000 ریال 

 


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :