فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :اجاق گاز » BOSCH | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PRS926B70E

قیمت :  54,920,000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PRP626B70E

قیمت :  32.020.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز سری بوش PRA326B70E

قیمت :  28.840.000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PCP615B90E

قیمت :  16.710.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PCR915B91E

قیمت :  28.890.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز سری بوش PKF375FB1E

قیمت :  21.820.000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PKN645D17

قیمت :  17.780.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PKV975DC1D

قیمت :  46.990.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز سری بوش PIA611F18E

قیمت :  25.860.000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای بوش

اجاق گاز بوش  PIK975N24E

قیمت :  56.340.000 ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 404


دسته :اجاق گاز » CLAYBERG | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) 5%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل minze

قیمت : 8.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل gerald

قیمت : 8.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل geloria

قیمت : 8.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل lona

قیمت : 6.800.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل garcia

قیمت : 6.300.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل galaxy

قیمت : 6.400.000 ریال

 

جزییات بیشتر

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل meta

قیمت : 9.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل siward

قیمت : 6.700.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل portia

قیمت : ---------- ریال

 

جزییات بیشتر

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل mayer

قیمت : 9.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل gray

قیمت : 6.800.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل gracey

قیمت : 7.900.000 ریال

 

 

جزییات بیشتر

 

 

 

اجاق گاز کلایبرگ   مدل  gravity

قیمت : 7.800.000 ریال

  

 

جزییات بیشتر 

 

 

اجاق گاز های استیل کلایبرگ

 

 

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل gasper

قیمت : 6.900.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل  gerek

قیمت : 6.700.000 ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل georgeena 

قیمت : 6.800.000 ریال

 

جزییات بیشتر

  

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل germin

قیمت : 6.800.000 ریال

 

جزییات بیشتر

  

 

اجاق گاز برقی کلایبرگ

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل greta

قیمت : ----------- ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل  franaz

قیمت : 8.900.000  ریال

 

جزییات بیشتر

 

 

 اجاق گاز کلایبرگ   مدل gunter

قیمت : ------------ ریال

 

جزییات بیشتر

اجاق گاز کلایبرگ   مدل  friso

قیمت : 12.200.000  ریال

 

جزییات بیشتر

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :اجاق گاز » درسا | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) 25% تخفیف کسر میشود

 

 

 

جشنواره فروش نقدی محصولات درسا به صورت محدود 

برای اطلاع از شرایط  جشنواره با دفتر تماس حاصل شود

 

 

 

 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل+شیشه5شعله مدل ریتا

قیمت :  8.950.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل+شیشه4شعلهمدل ریتا

قیمت :  9,800,000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل+شیشه مدل راك

قیمت : 9,350,000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل مدل رایا

قیمت :  .7.950.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل5شعلهمدل آنیل

قیمت :  7.450.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازاستیل مدل آنیل

قیمت : 6,350,000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعلهمدل هامون

قیمت :  .7.950.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه4شعلهمدل هامون

قیمت :  6.850.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعله مدل رز

قیمت : 7.950.000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه4شعلهمدل رز

قیمت :  6.850.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعلهمدل الى

قیمت :  8.450.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعله مدل آیدن

قیمت : 12.000.000 ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعلهمدل لاله

قیمت :  8.450.000ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه5شعلهمدل لاله

قیمت :  9.850.000ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه2شعله گروه دومینومدل DG202

قیمت : 4.150.000 ریال

جزییات بیشتر

 


 

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه2شعلهمدل DG201DG

قیمت :  4.150.000ریال

جزییات بیشتر

اجاق گازهای درسا

اجاق گازشیشه1شعله گروه دومینومدل DG101

قیمت : 4.000.000 ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 324


دسته :اجاق گاز » MAYERBACH | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-5911K

 قیمت :13/300/000 ریال

90 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-5915GW

 قیمت : 13/300/000 ریال

90 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-5913G
 قیمت : 13/300/000 ریال
90 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-4610G

 قیمت : 12/500/000 ریال

60 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-5914S

 قیمت : 13/200/000 ریال

90 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-5912G
 قیمت : 13/300/000  ریال
90 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-1310G

 قیمت : 8/500/000 ریال

30 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-2310G

 قیمت : 8/500/000 ریال

30 cm

 

اجاق گازهای مایرباخ

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-4611S
 قیمت : 10/500/000 ریال
60 cm

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-905-xs14

 قیمت : 13/200/000 ریال

90X50 cm

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB905KB12

 قیمت : 13/300/000 ریال

 90x50 cm  

MBB905KB1

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB905KB11
 قیمت : 13/300/000 ریال
 90x50 cm

 

 

MBB905KB3

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB905KB13

 قیمت : 15/200/000 ریال

90X50 cm

MBB-905KW4

 

اجاق گاز مایرباخ مدل MBB-905KW14

 قیمت : 16/400/000 ریال

 90x50 cm  

ادامه مطلب...


بازديد : 575


دسته :اجاق گاز » ENZO | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

گازهای انزو

 

 

گازهای انزو

 

 

 

گاز انزو مدل MATRIX 906

اندازه: 90CM

پلوپز کنار

6 شعله استیل

قیمت : تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

  

گاز انزو مدل GRILL

کاور کامل

اندازه: 40CM

ولوم لمسی

هم سطح صفحه

قیمت : تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل INDUCTION

صفحه برقی

اندازه: 40CM

القای سرد

2 شعله

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل MATRIX 624

اندازه: 60CM

پلوپز کنار

4 شعله استیل

قیمت :  تماس حاصل شود

 

 

 

گازهای انزو

 

 

گاز انزو مدل MATRIX 112

اندازه: 112CM

پلوپز کنار

4 شعله استیل

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

 

 

گاز انزو مدل MATRIX 905

اندازه: 90CM

پلوپز وسط

5 شعله استیل

قیمت : 16.900.000 ريال

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل CRYSTAL W

اندازه: 90CM

شیشه SCHOT آلمان

5 شعله شیشه

سفید

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل SHELL 905

اندازه: 90CM

پلوپز کنار

4 شعله استیل

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل ADMIRAL

اندازه: 90CM

پلوپز کنار

5 شعله استیل

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل SHELL 640

اندازه: 60CM

پلوپز

4 شعله شیشه

قیمت : تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

 

 

 

گاز انزو مدل DIAMOND 905

اندازه: 90CM

شیشه SCHOT آلمان

5 شعله شیشه

قیمت : تماس حاصل شود

 

گازهای انزو
 

گاز انزو مدل CRYSTAL B

اندازه: 90CM

شیشه SCHOT آلمان

5 شعله شیشه

قیمت :  تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

گاز انزو مدل SEMI

اندازه: 40CM

ولوم لمسی

هم سطح صفحه

تک شعله

قیمت :  تماس حاصل شود

 

 

گازهای انزو

 

 

گاز انزو مدل TOUCH 905

اندازه: 90CM

ولوم لمسی پلوپز وسط

5 شعله استیل

هم سطح صفحه

قیمت : تماس حاصل شود

 

 

 

گازهای انزو

 

 

 

گاز انزو مدل TOUCH 112

اندازه: 112CM

ولوم لمسی پلوپز کنار

4 شعله استیل

هم سطح صفحه

قیمت : تماس حاصل شود

 

گاز انزو مدل DIAMOND W 905

اندازه: 90CM

شیشه SCHOT آلمان

5 شعله شیشه

قیمت : تماس حاصل شود

 

گازهای انزو

  

گاز انزو مدل FRYER

اندازه: 40CM

ولوم لمسی کاور کامل

هم سطح صفحه

قیمت : تماس حاصل شود

گاز انزو مدل TWIN

اندازه: 40CM

ولوم لمسی

2 شعله

هم سطح صفحه

قیمت :  تماس حاصل شود

 


ادامه مطلب...


بازديد : 718


دسته :اجاق گاز » پادیسان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پادوا60

اندازه: 510×mm 600

سرامیک

 قیمت : 5.750.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پاسفیک

اندازه: 510×mm 860

شیشه ای

 قیمت : 6.800.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پارامونت

اندازه: 510×mm 860

شیشه ای

 قیمت : 6.800.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پارادایس

اندازه: 510×mm 860

استیل

 قیمت : 5.950.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پارادایس

اندازه: 510×mm 860

لعاب سفید

 قیمت : 5.750.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پارادایس

اندازه: 510×mm 860

لعاب مشکی

 قیمت : 5.750.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پالاس

اندازه: 510×mm 860

استیل

 قیمت : 5.950.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پالاس

اندازه: 510×mm 860

لعاب سفید

 قیمت : 5.750.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پالاس

اندازه: 510×mm 860

لعاب مشکی

 قیمت : 5.750.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پادوا30

اندازه: 510×mm 860

سرامیک

 قیمت : --------------- ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پاناما

اندازه: 510×mm 860

شیشه و استیل

 قیمت : 7.000.000 ریال

 

اجاق گازهای پادیسان

اجاق گاز پادیسان مدل پارامیس

اندازه: 510×mm 860

شیشه و استیل

 قیمت : 7.000.000 ریال

 


ادامه مطلب...


بازديد : 454


دسته :اجاق گاز » الزینو | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M590

اندازه: 50×cm 86

شیشه

 قیمت : 6.800.000 ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل S591

اندازه: 51×cm 90

استیل

 قیمت : 7.300.000 ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل S590

اندازه: 51×cm 90

استیل

 قیمت : 7.300.000 ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M370

اندازه: 52×cm 70

شیشه

 قیمت : --------------- ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M460

اندازه: 60×cm 72

شیشه

 قیمت : 5.400.000 ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M591

اندازه: 50×cm 86

شیشه

 قیمت : 6.800.000 ریال

 

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M130

اندازه: 52×cm 32

شیشه

 قیمت : 3.600.000 ریال

 

اجاق گازهای الزینو

اجاق گاز الزینو مدل M230

اندازه: 52×cm 32

شیشه

 قیمت : 3.800.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 559


دسته :اجاق گاز » مس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396


 

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9001 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 7.650.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 902 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 7.650.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 901 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 7.650.000 ریال

اجاق گاز مس مدل TG 9006 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.000.000 ریال


اجاق گاز مس مدل TG 9005 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.000.000 ریال

اجاق گاز مس مدل TG 9002 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 7.650.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9008 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.300.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9007 TCGL

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.300.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9005 TCGLW

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.500.000ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9008 TCGLW

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 9.700.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9007 TCGLW

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 9.700.000ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 9006 TCGLW

اندازه: 51×cm 88

شیشه ای

 قیمت : 8.500.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 908 TCSS

اندازه: 50×cm 86

استیل

 قیمت : 7.300.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 907 TCSS

اندازه: 50×cm 86

استیل

 قیمت : 8.100.000 ریال

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 906 TCSS

اندازه: 50×cm 86

استیل

 قیمت : 8.100.000 ریال


                                                                


                                               
                                                          

                   

 

اجاق گازهای مس

اجاق گاز مس مدل TG 905 TCSS

اندازه: 50×cm 86

استیل

 قیمت : 8.100.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 2121


دسته :اجاق گاز » استیل البرز » استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

جهت اطلاع از تخفیفات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

http://www.cocmat.com/stoves-with-oven/stil-alborz/steel/194-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%

 

 

 

 


فروش اجاق گازهای استیل البرز با
 تخفیف ویژه 

 

 

 

جشنواره فروش اجاق گازهای  استیل البرز با تخفیف ویژه  

 

 از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

جهت اطلاع از تخفیفات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

 

 

اجاق گاز استیل البرز , مدل S6121
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 51*120

5 شعله استیل

ساده 16.327.000

 

آج درشت

-----------
آج ریز -------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5910
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 51*91

5 شعله استیل

ساده

14.649.000

 

آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5909
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 51*91

5 شعله استیل

ساده 13.701.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S6901
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52.5*93

5 شعله استیل

ساده 15.646.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5907
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده 13.134.000
آج درشت -----------
آج ریز -----------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5908
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده 13.321.000
آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5905
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده 11.944.000
آج درشت ---------
آج ریز ----------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5906
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده 12.887.000
آج درشت ----------
آج ریز -----------

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5903
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده -----------
آج درشت -----------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5904
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*86

5 شعله استیل

ساده 13.773.000
آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5901
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*85.5

5 شعله استیل

ساده 13.741.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5902
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*91.5

5 شعله استیل

ساده 13.805.000
آج درشت ---------
آج ریز ------------

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S5701
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*70

5 شعله استیل

ساده 11.706.000
آج درشت -----------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S5702
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*70

5 شعله استیل

ساده -----------
آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 337945-021  و

 


فروش اجاق گازهای استیل البرز با
 تخفیف ویژه 

 

 

 

 

 

جشنواره فروش اجاق گازهای استیل البرز با تخفیف ویژه  

 

 

 

 از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

 

جهت اطلاع از تخفیفات با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

  22337953-021

 

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S4701
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*68

4 شعله استیل

ساده ----------
آج درشت -----------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S4702
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*68

4 شعله استیل

ساده ----------
آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S4602
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*60

4 شعله استیل

ساده -----------
آج درشت -----------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S4603
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*60

4 شعله استیل

ساده 10.029.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

اجاق گاز استیل البرز , مدل S3501
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*52

3 شعله استیل

ساده 8.643.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل S4601
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 50*60

4 شعله استیل

ساده ------------
آج درشت ------------
آج ریز ------------
   

    

      

 

اجاق گازهای استیل البرز - استیل

 
اجاق گاز استیل البرز , مدل S2301
مشخصات نوع قیمت(ریال)

اندازه: 52*23

2 شعله استیل

ساده

6.778.000

آج درشت -----------
آج ریز ------------

 

 

 

 

 


فروش اجاق گازهای استیل البرز با
 تخفیف ویژه 

 

 

 

 

 

جشنواره فروش اجاق گازهای استیل البرز با تخفیف ویژه  

 

 از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

A8%D8%B1%D8%B2.html


ادامه مطلب...


بازديد : 6104


دسته :اجاق گاز » استیل البرز » شیشه ای | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 


فروش اجاق گازهای استیل البرز با
 تخفیف ویژه 

 

جشنواره فروش اجاق گازهای استیل البرز با تخفیف ویژه  

 

 از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

جهت اطلاع از تخفیفات با شماره های زیر تماس فرمایید

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021 

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گاز استیل البرز , مدل G5909
مشخصات نوع قیمت
اندازه :51*91
5 شعله شیشه ای
  ساده   13.835.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5910
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 51*91
5 شعله شیشه ای
  ساده    13.835.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گاز استیل البرز , مدل G5907
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*86
5 شعله شیشه ای
  ساده   13.452.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5908
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*90
5 شعله شیشه ای
  ساده   12.927.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گاز استیل البرز , مدل G5905
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*90
5 شعله شیشه ای
  ساده   13.187.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5906
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*86
5 شعله شیشه ای
  ساده   ------------
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گاز استیل البرز , مدل G5904S
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*86
5 شعله شیشه ای
  ساده   14.005.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5904
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*86
5 شعله شیشه ای
  ساده   13.452.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
   

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

اجاق گاز استیل البرز , مدل G5703
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*75
5 شعله شیشه ای
  ساده  

12.658.000

آج درشت ------------
آج ریز ------------
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5901S
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*86
5 شعله شیشه ای
  ساده   14.655.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------
   

 

اجاق گازهای شیشه ای استیل البرز

 
اجاق گاز استیل البرز , مدل G5701
مشخصات نوع قیمت
اندازه : 50*68
5 شعله شیشه ای
  ساده   12.082.000
آج درشت ------------
آج ریز ------------

 


فروش اجاق گازهای استیل البرز با
 تخفیف ویژه 

 

جشنواره فروش اجاق گازهای استیل البرز با تخفیف ویژه  

 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )تخفیف ویژه کسر میشود

 

جهت اطلاع از تخفیفات با شماره های زیر تماس فرمایید

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021 


ادامه مطلب...

جستجو :