فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 10 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 113

قیمت مصرف کننده 3/643/000 ریال و با تخفیف 2/768/680 ریال 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

100

عرض سینک

50

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

 

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 10 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 110

قیمت مصرف کننده 3/951/000 ریال و با تخفیف 3/000/000 ریال 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 10 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 109

قیمت مصرف کننده 3/643/000 ریال و با تخفیف 2/768/680 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 10 اردیبهشت 1397

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 10 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 108

قیمت مصرف کننده 3/780/000 ریال و با تخفیف 2/872/800

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

100

عرض سینک

50

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

 

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 71

قیمت مصرف کننده 4/663/000 ریال و با تخفیف 3/543/880 ریال 

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی- تخته گوشت پلاستیکی

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

 

سینک اخوان کد 72

قیمت مصرف کننده 4/258/000 ریال و با تخفیف 3/236/050 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

نتی متر 

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی- سینی پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 69

قیمت مصرف کننده 4/565/000 ریال و با تخفیف 3/496/400 ریال 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی- سینی پلاستیکی


ادامه مطلب...

جستجو :