فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » میلان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

  

 

 

 

هود میلان

هود میلان S 10

قیمت :  8075000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان آرتین

قیمت :  5790000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان آرشام

قیمت :  5290000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

هود میلان

هود میلان آرمین

قیمت :  5930000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان دینا

قیمت :  5790000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان سایمان

قیمت :  6390000 ریال

جزییات بیشتر

 

هود میلان

هود میلان ماتیسا 

قیمت :  4390000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان مارال

قیمت :  4690000ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان مدیسا

قیمت :  5390000 ریال

جزییات بیشتر

 

هود میلان

هود میلان مرسا 

قیمت :  5390000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان مرسا نیلوفر

قیمت :  5200000ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان مرسا دکمه ای

قیمت :  3690000 ریال

جزییات بیشتر

 

هود میلان

هود میلان ونیز 

قیمت :  5390000  ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان کاترین

قیمت :  5950000 ریال

جزییات بیشتر

هود میلان

هود میلان کارا

قیمت :  5790000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :هود آشپزخانه » MAYERBACH | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

هودهای آشپزخانه مایر باخ

هود مایرباخ مدل سرس سفید
(ساخت چین)

     قیمت مصرف کننده : - ریال

       قیمت با  تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود مایرباخ مدل آتنا

(ساخت چین)

        قیمت مصرف کننده  : - ریال

           قیمت با  تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

 

هود مایرباخ مدل سرس سفید

(ساخت چین)

 

        قیمت مصرف کننده : - ریال

           قیمت با  تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » ناب استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

برند NABSTEEL

 

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H7

قیمت :  5,120,000 ریال

جزییات بیشتر

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H10

قیمت : 5,130,000  ریال

جزییات بیشتر

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H11

قیمت : 5,080,000  ریال

جزییات بیشتر

 

هود ناب استیل مدل H3

قیمت :  5,600,000ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H3i

قیمت : 5,800,000  ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدلH1

قیمت : 4,980,000ریال

جزییات بیشتر

 

هود ناب استیل مدل H2

قیمت :  5,080,000 ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H5

قیمت : 5,130,000 ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H6

قیمت : 5,300,000ریال

جزییات بیشتر

 

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H6i

قیمت :  5,600,000 ریال

جزییات بیشتر
 
 


ادامه مطلب...


بازديد : 826


دسته :هود آشپزخانه » مس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

هود مس

 

 

                         
  

 

هود های مس

 

هود مس مدل اکونمی H1

 

 قیمت  : --------- ریال

  جزییات بیشتر

 

هود های مس

 

هود مس مدل H 2

 

 قیمت  : ---------  ریال

  جزییات بیشتر

 

هود مس مدل شومینه ای طرح چوب

 قیمت  : 3.400.000 ریال
با 30% تخفیف  :2.380.000  ریال

جزییات بیشتر
              
 

هود های مس

هود مس مدل وگا مشکی

 قیمت  : 2.500.000 ریال

با 30% تخفیف  :1.750.000 ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل وگا سفید

 قیمت  : 2.500.000 ریال

با 30% تخفیف  :1.750.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل وگا نقره ای

 قیمت  : 2.500.000  ریال
با 30% تخفیف  :1.750.000 ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل شومینه مشکی

 قیمت  : 3.100.000 ریال

با 30% تخفیف  : 2.170.000 ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل شومینه سفید

قیمت  : 3.100.000 ریال

با 30% تخفیف  :2.170.000 ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل شومینه نقره ای

قیمت  : 3.100.000 ریال

با 30% تخفیف  :2.170.000 ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا 60 لمسی

 قیمت  : 5.600.000 ریال
با 30% تخفیف  :3.920.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا 60

 قیمت  : 4.550.000 ریال
با 30% تخفیف  :3.180.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا

 قیمت  : 4.550.000 ریال
با 30% تخفیف  :3.180.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا توربو60

 قیمت  : ----------------

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا توربو

 قیمت  : ---------------

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیکا لمسی

 قیمت  : 5.600.000  ریال
با 27% تخفیف  :3.920.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتیسان

 قیمت  : 5.100.000 ریال
با 30% تخفیف  :3.570.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس ویو

 قیمت : 5.800.000 ریال

با 27% تخفیف  :4.240.000  ریال
جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل آرتمیس توربو

 قیمت  : 5.800.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.240.000  ریال

جزییات بیشتر
 

هود های مس

هود مس مدل اپتیکاتوربو

 قیمت  : 6.600.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.820.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل فلت

 قیمت  : 6.000.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.380.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل مخفی فشاری

 قیمت  : 3.600.000 ریال
با 27% تخفیف  :2.630.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل الیورسفید

 قیمت  : 6.850.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.000.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل الیورتوربو

 قیمت  : 6.100.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.460.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل ابلیک توربو

 قیمت  : 6.950.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.080.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل امن توربو

 قیمت  : 7.000.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.110.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اورینت توربو

 قیمت  : -------------- ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل امگا توربو

 قیمت  : 6.300.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.600.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اپال سفید90

 قیمت  : 7.500.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.480.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اپال توربو60

 قیمت  : 6.800.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.670.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل امن سفید

 قیمت  : 7.700.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.630.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اپال توربو90 

 قیمت  : 6.800.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.970.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل ام 

 قیمت  : 7.100.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.180.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اپال سفید60

 قیمت  : 7.500.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.480.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اریکس سفید

 قیمت  : 7.050.000 ریال
با 27% تخفیف  :5.150.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اریکس

 قیمت  : 6.300.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.600.000 ریال

جزییات بیشتر

هود های مس

هود مس مدل اوال توربو

 قیمت  : 6.800.000 ریال
با 27% تخفیف  :4.970.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 5111


دسته :هود آشپزخانه » SIGMA | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

هودهای آشپزخانه زیگما

TEORA S60 - S90
اندازه : 600mm - 900mm
نصب : دیواری
جنس : استیل + شیشه نشکن مشکی
مدل کلید : لمسی    مجهز به تایمر
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 4
مکش : 800m3/h  
درجه صدا : 53dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به نشانگر اشباع فیلتر
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

** تصاویر و جزییات بیشتر هود ** 

     

هودهای آشپزخانه زیگما

ELETTRA B90
اندازه : 800mm
نصب : دیواری
جنس : استیل + شیشه نشکن مشکی
مدل کلید : فشاری نوری    مجهز به داکت
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 3
مکش : 900m3/h  
درجه صدا : 67dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به سیستم مکش محیطی
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

 

 

هودهای آشپزخانه زیگما

TEOR S90
اندازه : 900mm
 نصب : دیواری
جنس : استیل + شیشه نشکن مشکی
مدل کلید : لمسی    مجهز به تایمر
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 4
مکش : 800m3/h  
درجه صدا : 53dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به نشانگر اشباع فیلتر
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

     

هودهای آشپزخانه زیگما

ETTORE B90
اندازه : 800mm
نصب : دیواری  مجهز به نشانگر اشباع فیلتر
جنس : استیل + شیشه نشکن
مدل کلید : لمسی    مجهز به داکت
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 4
مکش : 900m3/h  
درجه صدا : 67dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به سیستم مکش محیطی
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

 

 

هودهای آشپزخانه زیگما

TORINO B90
اندازه : 900mm
نصب : دیواری  مجهز به نشانگر اشباع فیلتر
جنس : استیل + شیشه نشکن   مجهز به تایمر
مدل کلید : لمسی   مجهز به داکت
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 4
مکش : 800m3/h  
درجه صدا : 53dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به سیستم مکش محیطی
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
مجهز به پانل شیشه ای
ساخت ایتالیا

---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

     

هودهای آشپزخانه زیگما

TORINO S90
اندازه : 900mm
نصب : دیواری  مجهز به نشانگر اشباع فیلتر
جنس : استیل + شیشه نشکن   مجهز به تایمر
مدل کلید : لمسی   مجهز به داکت
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 4
مکش : 800m3/h  
درجه صدا : 53dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن  مجهز به سیستم مکش محیطی
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
مجهز به پانل شیشه ای
ساخت ایتالیا

---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

 

هودهای آشپزخانه زیگما

 

ELINI B90
اندازه : 900mm
, 600mm
نصب : زیرکابینتی
جنس : استیل
مدل کلید : فشاری
تعداد موتور : 2    تعداد دور موتور : 3
مکش : 450m3/h  
درجه صدا : 69dBA
روشنایی : 2 عدد لامپ 40 وات
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------


هودهای آشپزخانه زیگما

     

هودهای آشپزخانه زیگما

TAZIA S80
اندازه : 800mm
نصب : زیرکابینتی توکار
جنس : استیل
مدل کلید : کشویی
تعداد موتور : 1    تعداد دور موتور : 3
مکش : 736m3/h  
درجه صدا : 60dBA
روشنایی : 2 عدد هالوژن
فیلتر چربی : آلومینیومی  قابلیت کارکرد با فیلتر ذغالی
ساخت ایتالیا
---------------------

هودهای آشپزخانه زیگما

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1385


دسته :هود آشپزخانه » درسا » کابینتی | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

ظ

 

 

 

 

 هود های کابینتی درسا
خلوت
رنگی(نما طرح چوب.1موتوره): 1.750.000 ريال
رنگی(نما طرح چوب.2موتوره): 1.950.000 ريال

  

  تركيبي از فلز و رنگ پودري الکترواستاتیک
  فيلتر کربنی
  سوئيچ مكانيكي سه سرعته
  لامــپ شـــمعي:40×2
  دو موتوره: با دو موتور سه سرعته 
  قدرت مكش:600-650m3/h
  قطر لوله خروجي:120mm
  صــدا: 70dB≥ 
  تک موتوره: با یک موتور سه سرعته 
  قدرت مکش:
540m3/h
  قطر لوله خروجی:100mm
  صـدا:
65dB

 

                                        

هود های کابینتی درسا
نسیم

رنگی: 2.400.000 ريال
طرح چوب: 2.500.000 ريال
استیل : 2.600.000 ريال

  

نوع موتور: 2 موتور

تعداد دور:4 دور

روشناییلامپ رشته ای

میزان صدا:62-64 db

پوشش بدنه : رنگ الکترواستاتیک -استیل ضد رنگ
 اندازه(سانتیمتر): 60-80-90-100

 

                                        

هود های کابینتی درسا
خاکستری

قیمت(نمای طرح چوب, 1 موتور): 1.750.000 ريال

قیمت(نمای طرح چوب, 2 موتور): 1.950.000 ريال

  

 تركيبي از فلز و رنگ پودري الكترواستاتيك
فيلتر الیافی
سوئيچ مكانيكي سه سرعته
لامــپ شـــمعي: w 2*40
يك موتوره: با يك موتور سه سرعته
قدرت مكش:540m3/h
قطر لوله خروجي:100mm
صــدا:65dB≥
دو موتوره: با دو موتور سه سرعته
قدرت مكش: m3/h 600-650
قطر لوله خروجي:120mm
صــدا: 70dB≥

 

                                        

هود های کابینتی درسا
مرجان

قیمت(سفید): 2.400.000 ريال

قیمت(طرح چوب): 2.400.000 ريال

  

ترکـيبـي از فـلز و رنـگ پــودري الــکترواستـاتيک
فيلتــر کربنی
ســوئيـچ مــکانيــکي فشاري چهار سـرعته
قدرت مكش: m3/h 600-650
دو موتور چهار سرعته
صــدا:dB71≥
لامــپ شـــمعي: w 2*40
قطر لوله خروجي :120mm

 

 

                                        

هود های کابینتی درسا
مروارید

قیمت(رنگی): 2.400.000 ريال

قیمت(طرح چوب): 2.400.000 ريال
  

نوع موتور:

تعداد دور:

روشنایی : 

میزان صدا:db 62-54

مکش : 390-420 متر مکعب بر ساعت

پوشش بدنه : رنگ الکترواستاتیک -استیل ضد رنگ

 

                                        

هود های کابینتی درسا
باران

قیمت(رنگی): -----------

قیمت(طرح چوب): ------------

قیمت(استیل): -----------------
  

ترکیبی از فلز و پلاستیک
 فیلتر کربنی
 سوئيچ مكانيكي فشاری چهار سرعته
 لامــپ شـــمعي:40×2
 دو موتور چهار سرعته 
 قدرت مكش:600-650m3/h
 قطر لوله خروجي:120mm
 صــدا: 71dB≥ 
 اندازه(سانتیمتر): 60-80-90-100

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1131


دسته :هود آشپزخانه » داتیس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 مصرف کننده )10%تخفیف ویژه کسر میشود

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل جزیره مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
موتور 5 دور
فن فلزی و بدنه فلزی

      

 

هود داتیس,مدل رتینا
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي2 عدد سنسور حساس به بو،دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل


قیمت : 15.387.000 ريال

 

قیمت : 7.605.000

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل بارلی
اندازه : 60cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی

      

 

هود داتیس,مدل بارلی نقطه ایی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی

قیمت : 8.970.000 ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل آلفا استیل
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

     

 

هود داتیس,مدل بارلی ورساچه
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی

قیمت : 6.925.000 ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال

 

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل بارلی سفید
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
دارای طرح موجدار

      

 

هود داتیس,مدل آلفا مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

 

قیمت : ---------- ريال

 

قیمت : 6.727.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل پونته 60 سانتیمتری
اندازه : 60cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل بارلی زرشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل 
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
دارای طرح موجدار

قیمت : 6.245.000 ريال

 

قیمت : ----------- ریال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل ونتی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
دارای طرح موجدار


      

 

هود داتیس,مدل جزیره استیل
اندازه : 60cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
موتور 5 دور
فن فلزی و بدنه فلزی

قیمت : 10.030.000 ريال

 

قیمت : 15.387.000 ريال

 

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل پونته مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل پونته تمام مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 6.577.000 ريال

 

قیمت : 6.046.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل بارلی موجدار
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک مکانیکی
دارای طرح موجدار

      

 

هود داتیس,مدل پونته استیل
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 9.500.000 ريال

 

قیمت : 6.245.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل اوپتیما دور مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل آرکو مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 8.807.000 ريال

 

قیمت : 8.003.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل پریما مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود و گاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل متا مشکی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 8.924.000 ريال

 

قیمت : 8.322.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل متا استیل
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل تندر
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 900 تا 1100 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای جک برقی

قیمت : 8.159.000 ريال

 

قیمت : 14.766.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل پریما 6 دور
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل اپتیما استیل
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 8.924.000 ریال

 

قیمت : ------------ ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل بلو
اندازه : 80cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل بارلی
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
دارای 2 عدد جک مکانیکی

قیمت : ----------- ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل برنارد
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل سانتانا
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 8.439.000 ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال 

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل لیبرتا جک برقی
اندازه : 90cm
صفحه کلید لمسی
دارای 1 عدد لامپ ال ای دی

داراي قدرت مکش 750 تا 900 متر مکعب در ساعت به بالا
دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
صدای موتور کمتر از 60 دسی بل
دارای 2 عدد جک مکانیکی

      

 

هود داتیس,مدل لوک
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

قیمت : 14.564.000 ريال

 

قیمت : ---------- ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل تندر سفید
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 900 تا 1100 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل
داری جک برقی

      

 

هود داتیس,مدل برنارد سفید
اندازه : 90cm
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد سنسور حساس به بو، دود وگاز

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي

داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي

قیمت : 14.766.000 ريال

 

قیمت : ------------

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل پیانی

داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل ملودی
مجهز به ريموت كنترل
صفحه كليد لمسي و تايمر

داراي سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

قیمت : 4.771.000 ريال

 

قیمت : ---------------- ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل رونیک آنیون

ايجاد كننده يون هاي مفيد
مجهز به ريموت كنترل

داراي سنسور حساس به بو، دود و گاز
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

      

 

هود داتیس,مدل تلکا یون منفی
ايجاد كننده يون هاي مفيد
مجهز به ريموت كنترل

داراي سنسور حساس به بو، دود و گاز
صفحه كليد لمسي و تايمر
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

قیمت : ---------------- ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل بارلی موجدار

صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

ايجاد كننده يون هاي مفيد
دارای طرح موجدار

      

 

هود داتیس,مدل بارلی نقطه ای
صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

قیمت : 9.500.000 ريال

 

قیمت : 9.500.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل اپتیما مشکی

صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

      

 

هود داتیس,مدل بارلو
صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي 2 جك مکانیکی

جک برقی

موتور فلزی

قیمت : ---------------- ريال

 

قیمت : 14.342.000 ريال

 

هود داتیس

                

هود داتیس

 

هود داتیس,مدل تلکا آنیون طرح لبخند

صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

ايجاد كننده يون هاي مفيد

      

 

هود داتیس,مدل رمو
صفحه كليد لمسي و تايمر
مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي 2 جك مکانیکی

قیمت : 8.989.000 ريال

 

قیمت : 8.982.000 ريال

 

                  

هود داتیس

                                                          

 

هود داتیس,مدل ملودی موج
صفحه كليد لمسي و تايمر
قابليت پخش موسيقي

پخش كننده موسيقي و راديو با قابليت اتصال به USB و بلوتوث

مجهز به ريموت كنترل

داراي دو سنسور حساس به بو، دود و گاز
داراي 2 عدد لامپ ال اي دي
داراي قدرت مكش 700 تا 900 متر مكعب در ساعت به بالا
داراي فيلتر آلومينيومي قابل شستشو
صداي موتور كمتر از 60 دسي بل

داراي جك مکانیکی

دارای طرح موجدار

   

قیمت : 9.999.000 ريال

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 2492


دسته :هود آشپزخانه » LETO | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-3

مکش800m3/h

نمـا: شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-2

مکش 750m3/h

نمـا: استیل کلـید لمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور 3 دور

قیمت : 8.900.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-1

مکش:750m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 8.800.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-6

مکش750m3/h

نمـا: شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 8.500.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-5

مکش 750m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور 3 دور

قیمت : 8.500.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-4

مکش: 750m3/h

نمـا: شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-12

مکش900m3/h

نمـا: استیل

کلـید فشاری

اندازه: 90CM

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-10

مکش:1000m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ---------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-7

مکش:750m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 8.500.000 ريال

 

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-17

مکش 850m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

موتور3دور

قیمت : 14.300.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-15

مکش 750m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

کنترل دار

سنسوردار

موتور3دور

قیمت : -------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-13

مکش:950m3/h

شیشه و استیل

کلـیدفشاری

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : -------------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-20

مکش1000m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

TV

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-19

مکش:750m3/h

نمـا:شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : -------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-18

مکش750m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

سنسوردار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-23

مکش750m3/h

شیشه واستیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-22

مکش:1000m3/h

نمـا:شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : -------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-21

مکش1000m3/h

نمـا: شیشه

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

جک دار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ---------------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-27

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.800.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-25

مکش:750m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-24

مکش750m3/h

شیشه واستیل

کلـیدلمسی

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-30

مکش750m3/h

شیشه واستیل

کلـیدلمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 8.800.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-29

مکش750m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.300.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-28

مکش:750m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-33

مکش750m3/h

شیشه واستیل

کلـیدلمسی

اندازه: 60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 8.700.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-32

مکش750m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:60CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : -------------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-31

مکش:750m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ---------- ريال

 

18 ماه گارانتی هودهای  leto

 

  هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-36

مکش950m3/h

شیشه واستیل

کلـیدلمسی

اندازه: 60CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.700.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-35

مکش950m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:60CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.700.000 ريال

 

      هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-34

مکش:900m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 11.900.000 ريال

 

 

   هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-39

مکش850m3/h

شیشه واستیل

کلـیدلمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 11.600.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-38

مکش950m3/h

شیشه و استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 10.200.000 ريال

 

   هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-37

مکش:950m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

سنسوردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 10.200.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

 

هود لتو کد H-42

مکش450m3/h

شیشه واستیل

کلـیدفشاری

اندازه: 90CM

موتور3دور

قیمت : 5.400.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

 

هود لتو کد H-41

مکش450m3/h

شیشه و استیل کلـیدفشاری

اندازه:60CM

موتور3دور

قیمت : 4.600.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-40

مکش450m3/h

شیشه و استیل

کلـید لمسی

اندازه: 90CM

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 11.600.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-45

مکش450m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه: 60CM

تایمردار

موتور3دور

قیمت : 5.400.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-44

مکش450m3/h

استیل کلـیدفشاری

اندازه:90CM

تایمردار

موتور3دور

قیمت : 6.300.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-43

مکش450m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه: 60CM

موتور3دور

قیمت : 5.300.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-48

مکش750m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه: 90CM

تایمردار

موتور3دور

قیمت : 10.800.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-47

مکش700m3/h

استیل کلـیدفشاری

اندازه:70CM

تایمردار

موتور3دور

قیمت : 5.700.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

 

هود لتو کد H-46

مکش450m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه: 90CM

تایمردار

موتور3دور

قیمت : 6.500.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-51

مکش750m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-50

مکش750m3/h

استیل کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ---------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-49

مکش850m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور4دور

قیمت : 17.500.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-54

مکش750m3/h

استیل

کلـیدفشاری

اندازه:60CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : --------- ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-53

مکش750m3/h

استیل کلـیدفشاری

اندازه:60CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.900.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-52

مکش850m3/h

شیشه و استیل

کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 12.800.000 ريال

 

 

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

 

هود لتو کد H-57

مکش750m3/h

شیشه ای سفید کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 13.500.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو 

 

هود لتو کد H-56

مکش750m3/h

شیشه ای مشکی کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 12.900.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-55

مکش750m3/h

استیل

کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ------- ريال

 

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-60

مکش750m3/h

استیل مشکی کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

 

موتور3دور

قیمت : 8.900.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-59

مکش750m3/h

استیل مشکی کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

 

موتور4دور

قیمت : 16.500.000 ريال

 

 

هودهای آشپزخانه لتو

 

هود لتو کد H-58

مکش750m3/h

شیشه ای مشکی

کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : 9.800.000 ريال

 

 

هود لتو کد H-64

مکش750m3/h

شیشه کلـیدلمسی

اندازه:90CM

لامپ

 

موتور3دور

قیمت : 10.900.000  ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو

هود لتو کد H-63

مکش750m3/h

شیشه کلـیدلمسی

اندازه:90CM

لامپ

 

موتور3دور

قیمت : 10.500.000 ريال

 

هودهای آشپزخانه لتو 

هود لتو کد H-61

مکش850m3/h

استیل

کلـیدلمسی

اندازه:75CM

لامپ

 

موتور3دور

قیمت : 7.800.000 ريال

 

 

هود لتو کد H-66

مکش700m3/h

شیشه کلـیدلمسی

اندازه:80CM

LED

 

موتور3دور

قیمت : 8.700.000 ريال

هود لتو کد H-67

مکش750m3/h

استیل مشکی کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

 

موتور4دور

قیمت : - --------- ريال

هود لتو کد H-68

مکش750m3/h

شیشه ای مشکی

کلـیدلمسی

اندازه:90CM

تایمردار

کنترل دار

موتور3دور

قیمت : ---------- ريال

 

 

 

هود لتو کد H-65

مکش700m3/h

شیشه ای

کلـیدلمسی

اندازه:80CM

LED

 

موتور3دور

قیمت : 8.400.000 ريال  

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 3988


دسته :هود آشپزخانه » AROMA | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D3
 صفحه کنترل لمسی
 6سرعته با تایمر
 لامپ LED
 قدرت 1000 متر مکعب بر ساعت

 90 سانتی متر
قیمت:
8.900.000 ریال

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D4
 حک  هیدرولیکی اتوماتیک
 
صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 
لامپ LED
 قدرت 1000 متر مکعب بر ساعت

 90 سانتی متر 
قیمت:12.900.000 ريال

 

                        

  

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D5
 جک هیدرولیکی اتو ماتیک
 
صفحه لمسی حرکتی
 4 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسورگازوحرارت

 قدرت 1000 متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
 قیمت:12.900.000 ريال

 

                        

  

هودهای آشپزخانه آروما

                  
   

 D6
 ریموت کنترل
 
صفحه کنترل لمسی
 فیلتر آلومینیومی
 سه سرعته
 لامپ LED

 قدرت 900 متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
قیمت:------------- ريال

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                      

      

هودهای آشپزخانه آروما

                  
   

 D7
 ریموت کنترل
 
استیل ضد لک
 نمایشگر LCD
 PLAYER USB MP3,MP4
 
قدرت 850 متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
قیمت:------------ ريال

 

 

   

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D8
 ریموت کنترل
 
صفحه کنترل لمسی
 سه سرعته با تایمر
 فیلتر آلومینیومی
 
سنسور
 لامپ LED
 
 قدرت 850 متر مکعب بر ساعت

 90 سانتی متر 
قیمت:6.800.000 ريال

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

                  
   

 D9
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 فیلتر آلومینیومی
 سنسور

 لامپ LED
 قدرت 850 متر مکعب بر ساعت

 90 سانتی متر 
قیمت:-------- ريال

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

                  
   

 D11
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 فیلتر آلومینیومی سه لایه
 لامپ LED

 ریموت کنترل
 قدرت 760 متر مکعب بر ساعت

 90 سانتی متر 
قیمت:------------- ريال

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

                  
   

 D12
 صفحه کنترل لمسی
 4 سرعته با تایمر
 فیلتر آلومینیومی سه لایه
 سنسور

 ریموت کنترل
 قدرت 720 متر مکعب بر ساعت

 70 سانتی متر 
قیمت:--------- ريال

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D13
 دارای 7LCD اینچ
 
قابلیت پخش فیلم,موزیک و عکس
 
صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته
 ریموت کنترل
 موتور فلزی با دو فن
 90 سانتی متر 
قیمت:17.950.000 ريال

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D14
 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته
 ریموت کنترل
 سنسور گازوحرارت

 فیلتر آلومینیومی سه لایه
 لامپ LED و موتور فلزی با 2 فن

 90 سانتی متر 
قیمت:13.900.000 ريال 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D15
 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته
 ریموت کنترل
 سنسورگازوحرارت

 فیلتر آلومینیومی سه لایه
 لامپ LED و موتور فلزی با 2 فن

 90 سانتی متر 
قیمت:13.700.000 ريال 

 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D16
 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته
 ریموت کنترل
 سنسور

 فیلتر آلومینیومی سه لایه
 لامپ LED و موتور فلزی با 2 فن

 90 سانتی متر 
قیمت:12.500.000 ريال 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D17
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
و لامپ LED
 فیلتر آلومینیومی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
قیمت:6.950.000 ريال 

 

                        

 


 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D18
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
و لامپ LED
 فیلتر آلومینیومی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 60 سانتی متر 
قیمت:6.900.000 ريال 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D19
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
و لامپ LED
 فیلتر آلومینیومی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 60 سانتی متر 
قیمت:6.900.000 ريال 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D23
 صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته با تایمر

 لامپ LED
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
قیمت:10.900.000 ريال 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
   

 D24

 اتوماتیک
 صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
و لامپ LED
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر 
قیمت:13.200.000ريال 

 

                        

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
 

 D 25

 اتوماتیک
 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
 و لامپ LED
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:6.500.000ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
 

 D 26

 اتوماتیک
 صفحه کنترل
 3 سرعته با تایمر
 ریموت کنترل
 سنسور
 و لامپ LED
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:6.500.000ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                  
 

 D 27

 صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته
  سنسور و لامپ LED
 قدرت مکش 750
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:-------- ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                  
 

 D 28

 صفحه کنترل لمسی
 3 سرعته با تایمر
 قابلیت نصب فیلتر ذغالی

سنسور و لامپ LED
 قدرت مکش 1000
 متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:--------- ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 29

 صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته با تایمر
 سنسور و لامپ LED
 قدرت مکش 700
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:7.950.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 30

 صفحه کنترل لمسی
 6 سرعته با تایمر
  سنسور و لامپ LED
 قدرت مکش 700
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  
قیمت:7.950.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 31

 صفحه کنترل لمسی

فیلتر 3 لایه آلومینیومی
 3 سرعته با تایمر
 ساعت وتایمر دیجیتال
 سنسور
 و لامپ LED
 قدرت مکش 700
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:15.500.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 32

 صفحه کنترل لمسی
 4 سرعته با تایمر
 فیلتر 3 لایه آلومینیومی

قابلیت نصب فیلترذغالی

دودرب برقی اتومات
 قدرت مکش 760
متر مکعب بر ساعت
 90 سانتی متر  
قیمت:28.500.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 35

 صفحه کنترل لمسی
 4سرعته با تایمر
  سنسور و لامپ LED

دارای فیلتر کربن
 قدرت مکش 760
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  
قیمت:16.000.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 36

 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی
 سنسور
 و لامپ LED

موتور فلزی توربینی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 90سانتی متر  
قیمت:8.950.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 37

 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی
 سنسور
 و لامپ LED

موتور فلزی توربینی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  
قیمت:8.750.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 38

 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی
 سنسور
 و لامپ LED

موتور فلزی توربینی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
90سانتی متر  
قیمت:9.800.000 ريال 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 39

 

 صفحه کنترل لمسی
 5 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی
 سنسور
 و لامپ LED

موتور فلزی توربینی
 قدرت مکش 850
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  
قیمت:9.600.000 ريال

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

 D 1001

 

 صفحه کنترل لمسی
 4 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی 
 سنسور
 و لامپ SMD

 ریموت کنترل

موتور k33
 قدرت مکش 650
متر مکعب بر ساعت
 90سانتی متر  
قیمت:4.950.000 ريال

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 1003

 

دیمردار و بی صدا
 4 سرعته با تایمر

تایمردار و دارای ریموت کنترل
 دارای فیلتر آلومینیومی 
 سنسور
 و لامپ SMD

موتور فلزی توربو
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 90سانتی متر  
قیمت:9.950.000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 1004

دیمردار و بی صدا
 4 سرعته با تایمر

تایمردار و دارای ریموت کنترل
 دارای فیلتر آلومینیومی 
 سنسور
 و لامپ SMD

موتور فلزی توربو
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  

قیمت:8.950.000 ریال 

 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 1005

 

دیمردار و بی صدا
 4 سرعته با تایمر

تایمردار و دارای ریموت کنترل
 دارای فیلتر آلومینیومی 
 سنسور
 و لامپ SMD

موتور فلزی توربو
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 90سانتی متر  

قیمت:10.950.000 ریال 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 1006

دیمردار و بی صدا
 4 سرعته با تایمر

تایمردار و دارای ریموت کنترل
 دارای فیلتر آلومینیومی 
 سنسور
 و لامپ SMD

موتور فلزی توربو
 قدرت مکش 1000
متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  

قیمت:10.500.000 ريال 

  

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 40

 هود تلسکوپی
 2 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی 3 لایه 
 
 لامپ LED

 قدرت مکش 320متر مکعب بر ساعت
 60سانتی متر  
قیمت:--------- ريال 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

 

                 
 

 D 41

 هودمخفی

 2 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی 3 لایه 
 
 لامپ LED

 قدرت مکش 600متر مکعب بر ساعت

 52سانتی متر  

قیمت:--------- ريال 

 

 

 

 

                        

 

 

هودهای آشپزخانه آروما

 

                 
 

 D 42

 هودمخفی

 2 سرعته با تایمر
 دارای فیلتر آلومینیومی 3 لایه 
 
 لامپ LED

 قدرت مکش 600متر مکعب بر ساعت

 75سانتی متر  

قیمت:--------- ريال 

  

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 12283


دسته :هود آشپزخانه » اخوان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H20 G

     قیمت : 4.830.000 ریال

     قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H20

    قیمت : 4.764.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H19

    قیمت : 7.209.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد


 12% تخفیف ویژه ه همراه ارسال رایگان

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H23

 قیمت : 4.760.000 ریال

     قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H22

 قیمت : 5.353.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H21

 قیمت : 6.668.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H26

 قیمت : 4.688.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H25

 قیمت : 5.007.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H24

 قیمت : 5.007.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H28

 قیمت : 5.049.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H27-4S

 قیمت : 5.547.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H27

 قیمت : 5.498.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H30 

 قیمت : 5.076.000 ریال

       قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H28-4S

 قیمت : 5.236.000  ریال

     قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H28 G

 قیمت : 5.118.000 ریال

     قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H32-TS 

 قیمت : 7.015.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H32

 قیمت : 6.795.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H31

 قیمت : 4.459.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 12% تخفیف ژه به همراه ارسال رایگان

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H35

 قیمت : 4.717.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H34-T

 قیمت : 7.413.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H33-T / H33-S

 قیمتH33-T(با تایمر):6.713.000 ریال

 قیمتH33-S(با سنسور):7.441.000 ریال

         قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H38

 قیمت : 6.137.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H37

 قیمت : 4.145.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H36

 قیمت : 4.745.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد  H43-TS

 قیمت : 8.604.000ریال

       قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H42

 قیمت : 5.087.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H39

 قیمت : 5.715.000 ریال

          قیمت با  تخفیف :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H46/H46-T/H46-S

قیمتH46-T(با تایمر):7.020.000 ریال
قیمتH46-S(با سنسور):7.149.000ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H45

 قیمت : 7.162.000ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H44

 قیمت : 6.842.000 ریال

          قیمت با  تخفیف :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H51/H51-T سفید
قیمت H51 سفید : 7.063.000 ریال
قیمت H51-T (با تایمر) : 5.974.000 ریال

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H49/H49-TS
قیمت H49  ا: 5.092.000 ریال
قیمت H49-TS (با سنسور):5.416.000 ریال

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H47

 قیمت : 5.209.000 ریال

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H55

 قیمت : 6.846.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H53

 قیمت : 6.845.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H52

 قیمت : 5.098.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H64

 قیمت : 3.425.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H63-T

 قیمت : 6.116.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H59

 قیمت : 5.709.000 ریال

         قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 
 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H66

 قیمت :6.396.000 ریال

       قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H65

 قیمت : 6.198.000 ریال

         قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H67

 قیمت : 5.837.000 ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H58

 قیمت : 7.726.000ریال

       قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

هودهای آشپزخانه اخوان

هود اخوان کد H57

 قیمت : 8.397.000 ریال

      قیمت با تخفیف  : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 
 1

هود H72B اخوان

هود اخوان کد H72-B

 قیمت : 6.350.000  ریال

        قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

هود h72 اخوان

هود اخوان کد H72

 قیمت : ---------- ریال

       قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

هود H63 سفید اخوان

هود اخوان کد H63-W

 قیمت : 6.940.000 ریال

      قیمت با تخفیف  : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 
 
 

2% تخفیف ویژه به همراه ارسال رایگان 

ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :