فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » اخوان | ارسال شده توسط: admin در 10 آبان 1396

 

 

 

 

هود h64 TB اخوان

هود اخوان کد H64-TB

     قیمت : 4.781.000 ریال

     قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

هود h64 اخوان

هود اخوان کد H64

    قیمت : 3.964.000 ریال

    قیمت با  تخفیف   :  ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

اضافه کردن به سبد خريد

 

 

  

 

هود مخفی اخوان

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » الماس | ارسال شده توسط: admin در 23 شهریور 1396

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های  های الماس با تخفیف ویژه 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده) درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

 

 

سینک الماس کد 3
600 * mm 1220

 قیمت :2.300.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک الماس کد 2
600 * mm 1200

 قیمت : 2.150.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک الماس کد 1
600 * mm 1200

 قیمت : 1.850.00 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

 

سینک الماس کد 6
600 * mm 1220

 قیمت : 2.550.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک الماس کد 5
600 * mm 1200

 قیمت : 2.400.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک الماس کد 4
500 * mm 1200

 قیمت : 1.750.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک الماس کد 9
500 * mm 1000

 قیمت :1.550.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک الماس کد 8
600 * mm 1000

 قیمت : 1.870.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک الماس کد 7
600 * mm 1000

 قیمت : 1.650.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

   

سینک الماس کد 10
500 * mm 1020

 قیمت : 1.800.000 ریال
جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :سینک » ایلیا استیل » سینک شیشه ای | ارسال شده توسط: admin در 26 تیر 1396

 

 

 

 سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8011
510 * mm 1160

 قیمت : 8.200.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8012
510 * mm 1160

 قیمت : 8.200.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8014
510 * mm 1160

 قیمت : 8.550.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8020
520 * mm 1000

 قیمت : 6.400.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8021
600 * mm 1200

 قیمت : 12.100.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8022
520 * mm 1200

 قیمت : 12.220.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8024
520 * mm 1200

 قیمت : 12.450.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8030
520 * mm 1000

 قیمت : 9.600.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8031
510 * mm 1160

 قیمت : 10.600.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8032 سفید
510 * mm 1160

 قیمت : 11.900.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شیشه ای ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 8032
510 * mm 1160

 قیمت : 10.900.000 ریال

جزییات بیشتر
 

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » ایلیا استیل | ارسال شده توسط: admin در 26 تیر 1396

 

 

 سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2010 فانتزی
500 * mm 1200

 قیمت : 4.070.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2011 فانتزی
510 * mm 1160

 قیمت : 4.070.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2012 فانتزی
510 * mm 1000

 قیمت : 3.825.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2013 فانتزی
510 * mm 1160

 قیمت : 4.65.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2014 فانتزی
510 * mm 1200

 قیمت : 8.200.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2015 فانتزی
510 * mm 1200

 قیمت : 8.550.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2016 فانتزی
500 * mm 630

 قیمت : 3.230.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2018 فانتزی 
500 * mm 800

 قیمت : 3.470.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2019 فانتزی
510 * mm 970

 قیمت : 4.440.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2020 فانتزی
510 * mm 1000

 قیمت : 4.000.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2021 فانتزی 
500 * mm 1200

 قیمت : 4.770.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2024 فانتزی
500 * mm 1200 

 قیمت : 4.840.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2025 فانتزی
500 * mm 1200

 قیمت : 4.840.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2026 فانتزی 
500 * mm 1200

 قیمت : 4.840.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2028 فانتزی
500 * mm 1200 

 قیمت : 4.980.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2030 فانتزی
500 * mm 1200

 قیمت : 4.840.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2031 فانتزی 
500 * mm 1200

 قیمت : 4.840.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2040 فانتزی
500 * mm 1200 

 قیمت : 4.980.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2043 فانتزی
500 * mm 1200

 قیمت : 4.980.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2044 فانتزی 
500 * mm 1200

 قیمت :  4.980.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2045 فانتزی
500 * mm 1200 

 قیمت : 4.980.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2054 فانتزی
500 * mm 1000

 قیمت : 4.380.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2057 فانتزی 
500 * mm 1000

 قیمت :  4.380.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های توکار ایلیا استیل

سینک ایلیا استیل 

کد 2060 فانتزی
NEW  500 * mm 1200 

 قیمت : 5.010.000 ریال
جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » آروما | ارسال شده توسط: admin در 8 تیر 1396

 

 

 

 

سینک های گرانیتی آروما

 

سینک های گرانیتی آروما

 

سینک گرانیتی آروما VOLGA 

مشکی
50 * 100

 قیمت :1.935.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما  SHANON

مشکی
50 * 61.5 

 قیمت : 10.800.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما  SHANON
50 * 61.5

 قیمت : 10.070.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک گرانیتی آروما VOLGA 

گرافیت
50 * 116

 قیمت : ---------------

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما  ELBA

مشکی

55 * 84

 قیمت : ---------------

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما  ELBA
55 * 84

 قیمت : --------------
جزئیات بیشتر

 

 

سینک گرانیتی آروما دو لگنه VOLGA 

طوسی
50 * 116

 قیمت : 2.390.000ریال

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما دو لگنه VOLGA

کرم
50 * 116

 قیمت : 2.590.000ریال

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما دو لگنه VOLGA

 رنگ بژ
50 * 116

 قیمت :2.390.000ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک گرانیتی آروما VOLGA

سفید
50 * 116

 قیمت : 2.390.000ریال

جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما دو لگنه VOLGA

 رنگ سفید
50 * 116

 قیمت :  2.390.000
جزئیات بیشتر

سینک گرانیتی آروما دولگنه D200 MAINE 

 رنگ بژ
50 * 116

 قیمت : 2.590.000ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک های گرانیتی آروما

 

سینک های گرانیتی آروما


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » آروما | ارسال شده توسط: admin در 29 خرداد 1396

 

 

 

سینک های روکار آروما

 

 

سینک آروما کد EX 312K
60 * 120

 قیمت : 6.000.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما AR 2112
50 * 120

 قیمت : 5.950.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما AR 2110
50 * 120

 قیمت : 3.950.0000  ریال
جزئیات بیشتر

 

   

 

سینک آروما EX 315K
60 * 120

 قیمت : 7.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » آروما | ارسال شده توسط: admin در 29 خرداد 1396

 

 

 

سینک های توکار آروما

 

سینک های توکار آروما

 

 

سینک آروما کد EX 316KD
60 * 120

 قیمت : 6.950.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما EX 317KD 
50 * 116

 قیمت : 6.950.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما EX 311KD
50 * 116

 قیمت : 6.850.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک آروما کد 2101
50 * 116

 قیمت : 6.250.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما EX 334kd
50 * 116

 قیمت : 6.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما EX 333kd
50 * 116

 قیمت : 6.400.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک آروما کد 2104
50 * 116

 قیمت : 6.250.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2103
50 * 116

 قیمت : 4.950.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2102
50 * 116

 قیمت : 6.250.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک آروما کد 2108
50 * 116

 قیمت : 5.350.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2107
50 * 116

 قیمت : 4.950.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2106
50 * 116

 قیمت : 5.350.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک های توکار آروما

 

سینک شیشه ای کد 2163

50 * 116

 قیمت : 15.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2162
50 * 116

 قیمت : 16.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 2105

50 * 116

 قیمت : 11.400.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک شیشه ای کد ex 316

50 * 116

 قیمت : 6.000.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما ex 138k
50 * 116

 قیمت : 4.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما 304

50 * 116

 قیمت : 9.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک شیشه ای کد ex 334

50 * 116

 قیمت : 4.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما ex 333k
50 * 116

 قیمت : 6.400.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما ex 317k

50 * 116

 قیمت : 6.950.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

سینک آروما ex 334K
50 * 116

 قیمت : 6.400.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک آروما ex 335K

60 * 120

 قیمت : 4.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های توکار آروما

 

 

 

سینک های توکار آروما


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 29 خرداد 1396

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سینک » شاک | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

سینک های شاک

سینک های شاک

سینک شاک

 (WATERFALL D-150 (Magma  

500*1000میلی متر

قیمت :  23.770.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(WATERFALL D-150(POLARIS

500*1000 میلی متر

قیمت :  23.770.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (WATERFALL D-150(Indigo

500*1000 میلی متر

قیمت :  25.940.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200(PURO  

500*1160میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200 (Magma

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

 (WATERFALL D-200 (Stone

500*1160 میلی متر 

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200(Polaris  

500*1160میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200 (Bronze

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

 (WATERFALL D-200 (Rouge

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200(Vintage  

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.650.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(WATERFALL D-200 (Indigo

500*1160 میلی متر

قیمت :  27.060.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

 (WATERFALL D-200 (Magnolia

500*1160میلی متر 

قیمت :  27.060.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (WATERFALL D-150 (Bronze  

500*1000 میلی متر

قیمت :  23.770.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(WATERFALL D-100 (POLARIS

500*860 میلی متر 

قیمت :  22.220.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (WATERFALL D-100 (Rouge

500*860 میلی متر

قیمت :  22.220.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (OPUS D-150 (Polaris  

500*1000 میلی متر

قیمت :  23.480.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(opus D-150(Carbonium

500*1000 میلی متر 

قیمت :  23.480.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (HORIZONT D-200 (Magma

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.360.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (HORIZONT D-200 (Polaris

500*1160 میلی متر

قیمت :  24.360.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(HORIZONT D-200 (Bronze

500*1160 میلی متر 

قیمت :  24.360.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (HORIZONT D-150 (Polaris

500*1000 میلی متر

قیمت :  23.950.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (HORIZONT D-100 (Bronze

500*780 میلی متر

قیمت :  23.330.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(GREENWICH N-100 (Magma

456*456 میلی متر

 400*500 میلی متر

قیمت :  17.870.000 ریال

قیمت 400*500 : 18.490.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (GREENWICH N-100 (Polaris

456*456 میلی متر

400*500 میلی متر

قیمت :  17.870.000  ریال

قیمت 400*500 : 18.490.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS D-200 (Magma

500*1160 میلی متر

قیمت :  22.520.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(SIGNUS D-200 (Rockenstein

500*1160 میلی متر 

قیمت :  22.520.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS D-200 (Vintage

500*1160 میلی متر

قیمت :  22.520.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS D-200 (Kaiserstein

500*1160 میلی متر

قیمت :  24,700,000 ریال

جزییات بیشتر

 سینک های شاک

سینک شاک 

(SIGNUS D-200 (Stone

500*1160 میلی متر 

قیمت :  22,520,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS D-200 (Carbonium

500*1160 میلی متر

قیمت :  22,520,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS D-150 (Magma

500*1000 میلی متر

قیمت :  22,080,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(SIGNUS N-100 (Carbonium

500*790 میلی متر 

قیمت :  22,010,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (SIGNUS N-100 (Vintage

500*790 میلی متر

قیمت :  22,010,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (SOHO N-100 (Magma

430*550 میلی متر

قیمت :  18,340,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(SOHO N-100 (Polaris

430*550 میلی متر 

قیمت :  18,340,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (MONO N-100 (Magma

510*570 میلی متر

قیمت :  18,930,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (MODENA D-200 (Magma

500*1160 میلی متر

قیمت :  24,200,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(MODENA D-200 (Polaris

500*1160 میلی متر 

قیمت :  24,200,000 ریال

قیمت 24.200.000 Bronze  

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (MODENA N-200 (Polaris

500*860 میلی متر

قیمت :  18,120,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (MODENA N-200 (Magma

500*860 میلی متر

قیمت :  18,120,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(LARGO M-100 (Polaris

500*860 میلی متر 

قیمت :  24,200,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (CITY D-200 (Onyx

500*1160 میلی متر

قیمت :  20,540,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (CITY D-200 (Inox

500*1160 میلی متر

قیمت :  19,370,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(CITY D-200 (Nero

500*1160 میلی متر 

قیمت :  20,540,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 (CITY D-200 (Alphina

500*1160 میلی متر

قیمت :  20,540,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

 (IMAGO D-200 (Everest

 (IMAGO D-200 (Onyx

 (IMAGO D-200 (Nero

500*1160 میلی متر

قیمت :  20,980,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

IMAGO D-15

500*1000 میلی متر 

قیمت :  20,340,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

 IMAGO D-100 

500*860 میلی متر

قیمت :  20,810,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(NEMO N-100 (Sunflower

510*500 میلی متر

قیمت :  14,640,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

 (NEMO N-100 (PINK 

510*500 میلی متر 

قیمت :  14,640,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(NEMO N-100 (Ocean blue

510*500 میلی متر

قیمت :  14,640,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(FORMHAUS D-200 (Onyx

500*1160 میلی متر

قیمت :  16,660,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(FORMHAUS D-200 (Nero

500*1160 میلی متر 

قیمت :  16,660,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(FORMHAUS D-200 (Alpina

500*1160 میلی متر

قیمت :  16,660,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

سینک شاک

(DOMUS D-200 (Inox

500*1160 میلی متر

قیمت :  20,470,000 ریال 

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک 

(DOMUS N-200 (Inox

525*920 میلی متر 

قیمت :  20,000,000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های شاک

سینک شاک

(DOMUS D-200 (Onyx

500*1160 میلی متر

قیمت :  21,090,000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک های شاک

کیتLED اتومات سینک گرانیتی ست 3تایی

قیمت :  7,470,000ریال 

 

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » BOSCH | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWB09W452
توان مصرفی : 160 وات

تعداد دور موتور : 3

جنس بدنه : استیل

جنس فیلتر : فلزی

اندازه  90 :سانتی متر

ساخت کشور : آلمان

رتبه مصرف انرژی : D

قیمت:17.292.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWB09W452T
توان مصرفی : 170 وات

تعداد دور موتور : 3

جنس بدنه : استیل

جنس فیلتر : استیل

اندازه  60 :سانتی متر

ساخت کشور : آلمان

رتبه مصرف انرژی : D

قیمت:15.273.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWB098E51
توان مصرفی : 169 وات

تعداد دور موتور : 5

جنس بدنه : استیل

جنس فیلتر : فیلتر چربی

اندازه  90 :سانتی متر

ساخت کشور : آلمان

رتبه مصرف انرژی : A

قیمت:33.700.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWK06G660
توان مصرفی : 290 وات

تعداد دور موتور : 3

جنس بدنه : استیل و شیشه

جنس فیلتر : 3 فیلتر چربی قابل شستشو

اندازه  60 :سانتی متر

ساخت کشور : ایتالیا

رتبه مصرف انرژی : A

قیمت:33.093.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWK068G21
توان مصرفی : 270 وات

تعداد دور موتور : 5

جنس بدنه : استیل

جنس فیلتر : فیلتر چربی

اندازه  90 :سانتی متر

ساخت کشور : ایتالیا

رتبه مصرف انرژی : A

قیمت:59.246.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DWK068G61
توان مصرفی : 270 وات

تعداد دور موتور : 5

جنس بدنه : استیل ضد زنگ

جنس فیلتر :3 فیلتر چربی قابل شستشو

اندازه  90 :سانتی متر

ساخت کشور : ایتالیا

قیمت:52.778.000 ریال 

 

                        

 

هود های آشپزخانه بوش

 

                  
   

 DIB091E51

تعداد دور موتور : 3

جنس بدنه : استیل

جنس فیلتر :استیل

اندازه  90 :سانتی متر

ساخت کشور : آلمان

رتبه مصرف انرژی : +A

قیمت:48.241.000 ریال 


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :