فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :فر » ناب استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
برند master

 

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل MO-EE7002

قیمت :  16530000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل 

فر ناب استیل  MO-EE7002F

قیمت :  17695000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیلMO-EE7002W

قیمت :  17815000  ریال

جزییات بیشتر

 

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل MO-EE7003

قیمت :  16560000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل  MO-EE7003F

قیمت :  17695000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیلMO-GE6701

قیمت :  15600000  ریال

جزییات بیشتر

 

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل MO-EE7005

قیمت :  15480000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل  MO-EE7004

قیمت :  13965000  ریال

جزییات بیشتر
 

 

 

برند NAB

 

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل NAB-EE22

قیمت :  14630000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل  NAB-EE21

قیمت :  10700000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استی NAB-G11

قیمت :  14740000 ریال

جزییات بیشتر

 

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل NAB-GG18

قیمت :  14160000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استیل  NAB-GG19

قیمت :  14280000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای ناب استیل

فر ناب استی NAB-GE20

قیمت :  13900000 ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :مایکروویو » ناب استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
برند master

 

مایکروویو های ناب استیل 

ماکروویو ناب استیل MW-B2801

قیمت :  13,397,000 ریال

جزییات بیشتر

مایکروویو های ناب استیل

ماکروویو ناب استیل  MO-EE7002F

قیمت :  17695000  ریال

جزییات بیشتر

مایکروویو های ناب استیل 

ماکروویو ناب استیل MW-W2803

قیمت :  13,950,000  ریال

جزییات بیشتر

 

مایکروویو های ناب استیل

ماکروویو ناب استیل MW-M2804

قیمت :  14,560,000 ریال

جزییات بیشتر

 

 
 
 

 

 
 
 

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H2

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر
 •  
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db 
 • دودکش منحنی
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :5,080,000 ریال

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هود ناب استیل مدل H5

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H5

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر
 •  
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db 
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :5,130,000  ریال

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H6

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر 
 • دوکش منحنی
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db 
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :

 

 

 

5,300,000  ریال

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H6i

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر 
 • دوکش منحنی
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db
 • متور فلزی4 دور با پوشش تفل
 •  
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :

 

 

 

 5,600,000  ریال

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :هود آشپزخانه » ناب استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

برند NABSTEEL

 

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H7

قیمت :  5,120,000 ریال

جزییات بیشتر

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H10

قیمت : 5,130,000  ریال

جزییات بیشتر

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H11

قیمت : 5,080,000  ریال

جزییات بیشتر

 

هود ناب استیل مدل H3

قیمت :  5,600,000ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H3i

قیمت : 5,800,000  ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدلH1

قیمت : 4,980,000ریال

جزییات بیشتر

 

هود ناب استیل مدل H2

قیمت :  5,080,000 ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H5

قیمت : 5,130,000 ریال

جزییات بیشتر

هود ناب استیل مدل H6

قیمت : 5,300,000ریال

جزییات بیشتر

 

هود های ناب استیل

هود ناب استیل مدل H6i

قیمت :  5,600,000 ریال

جزییات بیشتر
 
 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :اجاق گاز » ناب استیل | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
برند Nab steel

 

اجاق گاز ناب استیل

اجاق گاز ناب استیل G54

قیمت :   6.730.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز ناب استیل 

اجاق گاز ناب استیل  G66

قیمت :  6.620.000  ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز ناب استیل 

اجاق گاز ناب استیل G67

قیمت : 7130000  ریال

جزییات بیشتر

 

اجاق گاز ناب استیل

اجاق گاز ناب استیل G79

قیمت :  6.730.000 ریال

جزییات بیشتر


 

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H1

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر
 •  
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db 
 •  
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :4,980,000   ریال

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هود ناب استیل مدل H3

 

 

 

 

 • ابعاد 90 سانتیمتر
 •  
 • فیلتر المینیومی چندلایه
 • موتور فلزی 
 • کلیدلمسی با صفحه نمایش LCD
 • ریموت کنترل 
 • چراغهای LED
 • کش900m/3h
 • سطح صدای56db 
 • موتور4 دورباپوشش تفلن 
 •  
 •  


--------------------

  قیمت :5,600,000 ریال

 

 


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :