فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 1352


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » آوا | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

آوا

    

آوا

     

آوا

آفتابه

کد:101-14-6127

2,690,000 ریال

 

حمام

کد: 101-13-6127

2,790,000 ریال

 

روشویی

کد: 101-12-6127

2,768,000 ریال

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1362


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » ارکینو | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

ارکینو

    

ارکینو

     

ارکینو

ظرفشویی - متحرک
کد: 114-11-6116
4,680,000 ریال

 

ظرفشویی - متحرک
کد: 102-11-6116
4,095,000 ریال

  ظرفشویی - ثابت
کد: 102-11-6116
3,120,000 ریال

 

ارکینو

    

ارکینو

     

ارکینو

آفتابه
کد: 101-14-6116
2,450,000 ریال

 

حمام
کد: 101-13-6116
2,850,000 ریال

 

روشویی
کد: 101-12-6116
2,550,000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 1206


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » اروس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

اروس

اروس

روشویی
کد: 101-12-6118
1,150,000 ریال

ظرفشویی - ثابت
کد: 101-11-6118
2,285,000 ریال

 

اروس

اروس

آفتابه
کد: 101-14-6118
1,200,000 ریال

حمام
کد: 101-13-6118
1,450,000 ریال

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 858


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » اکسمارت | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

اکسمارت

    

اکسمارت

     

اکسمارت

روشویی
کد: 101-12-6119
2,100,000 ریال

 

ظرفشویی - متحرک
کد: 113-11-6119
3,280,000 ریال

  ظرفشویی - ثابت
کد: 111-11-6119
2,520,000 ریال

 

اکسمارت

اکسمارت

آفتابه
کد: 101-14-6119
2,200,000 ریال

حمام
کد: 101-13-6119
2,250,000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 988


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » جت | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

جت

جت

روشویی
کد: 101-12-6120
2,260,000 ریال

ظرفشویی - ثابت
کد: 101-11-6120
2,760,000 ریال

 

جت

جت

آفتابه
کد: 101-14-6120
2,245,000 ریال

حمام
کد: 101-13-6120
2,395,000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 1102


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » دومو | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

دومو

دومو

آفتابه
کد: 101-14-6114
2,355,000 ریال

ظرفشویی - ثابت
کد: 099-11-6111
2,960,000 ریال

 

دومو

    

دومو

     

دومو

روشویی
کد: 103-12-6114
2,395,000 ریال

 

ظرفشویی - متحرک
کد: 107-11-6114
4,500,000 ریال

  ظرفشویی - متحرک
کد: 111-11-6111
4,680,000 ریال

 

دومو

دومو

حمام
کد: 101-13-6114
2,785,000 ریال

روشویی - متحرک
کد: 101-12-6114
2,625,000 ریال

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1442


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » مارلینو | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

مارلینو

    

مارلینو

     

مارلینو

روشویی
کد: 101-12-6111
2,250,000 ریال

 

ظرفشویی - متحرک
کد: 106-11-6111
4,680,000 ریال

  ظرفشویی - ثابت
کد: 101-11-6111
2,960,000 ریال

 

مارلینو

    

مارلینو

     

مارلینو

بیده
کد: 101-15-6111
----------- ریال

 

آفتابه
کد: 101-14-6111
2,200,000 ریال

  حمام
کد: 101-13-6111
2,550,000 ریال

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 703


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » ملودا | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

ملودا

ملودا

روشویی
کد: 101-12-6112
1,150,000 ریال

ظرفشویی - ثابت
کد: 101-11-6112
2,239,000 ریال

 

ملودا

ملودا

آفتابه
کد: 101-14-6112
1,250,000 ریال

حمام
کد: 101-13-6112
1,550,000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 1835


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » زئوس | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

زئوس

زئوس

حمام
کد: 101-13-6125
2,850,000 ریال

 

روشویی
کد: 101-12-6125
2,950,000 ریال

 

زئوس

زئوس

آشپزخانه (مدل کونوس)
کد: 101-11-6126
3,160,000 ریال

آفتابه
کد: 101-14-6125
2,650,000 ریال

 


 


ادامه مطلب...


بازديد : 1679


دسته :شیرالات ساختمان » KWC » فورما | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش ویژه شیرآلات KWC با 10% تخفیف ویژه وارسال رایگان

از قیمت های ذیل10%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 

فورما

    

فورما

     

فورما

آفتابه
کد: 101-14-6117
2,750,000 ریال

 

حمام
کد: 101-13-6117
3,300,000 ریال

  روشویی
کد: 101-12-6117
2,550,000 ریال

ادامه مطلب...

جستجو :