فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل لندن                           شیرآلات مدل لندن                     شیرآلات مدل لندن                       شیرآلات مدل لندن
کد کالا :AH60340000                           کد کالا :AH10340000                     کد کالا :AH40340000                       کد کالا :AH50340110
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم فنری

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.190.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.190.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.786.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.465.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل فلورانس                           شیرآلات مدل فلورانس                     شیرآلات مدل فلورانس                       شیرآلات مدل فلورانس
کد کالا :AH60063000                           کد کالا :AH10063000                     کد کالا :AH40063000                       کد کالا :AH60063100
شیرمخلوط روشویی بدون زیر آب                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر روشویی علم ضخیم کوتاه

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.087.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل فلورانس                           شیرآلات مدل فلورانس                     شیرآلات مدل فلورانس                       شیرآلات مدل فلورانس
کد کالا :AH50063100                           کد کالا :AH50063300                     کد کالا :AH50063300                       کد کالا :AH20063000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 3.880.000ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.125.000 ریال 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل فرانکفورت                   شیرآلات مدل فرانکفورت
کد کالا : AH50400300                   کد کالا :AH5040434300
شیر سینک گوشی دار بلند                   شیر سینک گوشی دار بلند

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 6.776.000 ریال

                 

نوع آبکاری :نیکل

قیمت : 7.128.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل فانسی                           شیرآلات مدل فانسی                     شیرآلات مدل فانسی                       شیرآلات مدل فانسی
کد کالا :AH60180000                           کد کالا :AH10180000                     کد کالا :AH40180000                       کد کالا :AH50180100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.529.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 3.529.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 4.130.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.997.000 ریال 

 

 

شیرآلات مدل فانسی                    

 

شیرآلات مدل فانسی

کد کالا :AH50180300                     کد کالا :AH60180200
شیر سینک گوشی دار بلند B                     شیر روشویی پایه بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.636.000 ریال

                   

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 4.550.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل کاستا 360                           شیرآلات مدل کاستا 360                     شیرآلات مدل کاستا 360                       شیرآلات مدل کاستا 360
کد کالا : CL55500/360                           کد کالا :CL60500/360                     کد کالا :CL10520/360                       کد کالا : CL43530/360
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی نیم دور                           شیر مخلوط توالت با مغزی نیم دور                     شیر مخلوط دوش گرد با مغزی نیم دور                       شیر تکپایه روشویی کبری کوتاه با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.135.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.331.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 960.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.243.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل سیدنی                   شیرآلات مدل سیدنی
کد کالا :AH30100200                   کد کالا :AH30100600
شیر دیواری طبی                   شیر روشویی طبی

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.729.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

قیمت :2.389.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل ژنو                           شیرآلات مدل ژنو                     شیرآلات مدل ژنو                       شیرآلات مدل ژنو
کد کالا :AH60374000                           کد کالا :AH60373100                     کد کالا :AH10373000                       کد کالا :AH40373000
 شیر روشویی علم ضخیم کوتاه بدنه کوچک                            شیر روشویی علم ضخیم کوتاه بدنه بزرگ                     شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش 

 نوع آبکاری : نیکل

 قیمت : 5.104.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : نیکل

 قیمت : 5.104.000 ریال

                   

نوع آبکاری : نیکل

قیمت : 5.104.000 ریال

                     

  نوع آبکاری : نیکل

قیمت : 6.974.000 ریال 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل زور یخ                           شیرآلات مدل زور یخ                     شیرآلات مدل زور یخ                       شیرآلات مدل زور یخ
کد کالا :ah6057300ch                           کد کالا :ah10507300ch                     کد کالا :ah40507300                       کد کالا :ah50507300ch
شیرمخلوط روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک گوشی دار بلند

 نوع آبکاری : چرمی

 قیمت : 3.529.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : چرمی

 قیمت : 6.968000 ریال

                   

نوع آبکاری : چرمی

قیمت : 6.410.000 ریال

                     

نوع آبکاری : چرمی

قیمت : 7.313.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » SCHOCK » NIMBUS | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

    

     

(NIMBUS (Puro ، Magma

مشکی ساده ، مشکی اکلیلی

قیمت : 19,010,000 ریال

 

(NIMBUS (Stone

 طوسی اکلیلی

قیمت : 19,010,000 ریال

 

     (NIMBUS (Polaris

 سفید

قیمت : 19,010,000 ریال

 

    

     

(NIMBUS (Bronze

برنز

قیمت : 19,010,000 ریال

 

(NIMBUS (Vintage

 مسی

قیمت : 19,010,000 ریال

 

    (NIMBUS (magnolia

 کرم

قیمت : 19,010,000 ریال


ادامه مطلب...

جستجو :