فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 24 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 813

 

سینک استیل البرز کد 813

 

 

• ابعاد بیرونی : 60* 100
• ابعاد لگن بزرگ : 37/2*45 سانتی متر

ابعاد لگن کوچک : 33/2*35/5

عمق لگن بزرگ :18 سانتی متر

عمق لگم کوچک : 17 سانتی متر

• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 


--------------------

قیمت : 6.567.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل ویکتوریا                           شیرآلات مدل ویکتوریا                     شیرآلات مدل ویکتوریا                       شیرآلات مدل ویکتوریا
کد کالا :AH60130000                           کد کالا :AH10300000                     کد کالا :AH40130000                       کد کالا :AH50131000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

 قیمت : 4.658.000 ریال

 قیمت طلایی : 5.821.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

 قیمت : 5.401.000 ریال

 قیمت طلایی : 6.748.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

قیمت : 6.506.000 ریال

 قیمت طلایی : 8.134.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

طلایی روشن

قیمت : 5.401.000 ریال 

 قیمت طلایی : 6.748.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل ورسای                           شیرآلات مدل ورسای                     شیرآلات مدل ورسای                       شیرآلات مدل ورسای
کد کالا : 900/CL55528                           کد کالا : 900/CL10528                     کد کالا : 900/CL43528                       کد کالا : 900/CL57528
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی ربع دور                           شیر مخلوط توالت با مغزی ربع دور                     شیر مخلوط دوش با مغزی ربع دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی ربع دور

 نوع آبکاری : رزگلد

 قیمت : 7.020.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : رز گلد

 قیمت : 5.854.000 ریال

                   

نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 6.746.000 ریال

                     

نوع آبکاری : رز گلد

قیمت : 5.854.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل نیویورک                           شیرآلات مدل نیویورک                     شیرآلات مدل نیویورک                       شیرآلات مدل نیویورک
کد کالا :AH60080000                           کد کالا :AH6008100                     کد کالا :AH10080000                       کد کالا :AH40080000
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر روشویی علم ضخیم کوتاه                      شیر مخلوط توالت                       شیر مخلوط دوش

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 2.086.00 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.00 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 1.920.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.418.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل نیویورک                           شیرآلات مدل نیویورک                     شیرآلات مدل نیویورک                       شیرآلات مدل نیویورک
کد کالا :AH50353100                           کد کالا :AH50353300                     کد کالا :AH50353300                       کد کالا :AH20353000
شیر سینک علم ضخیم بلند                           شیر سینک گوشی دار بلند                     شیر سینک گوشی دار بلند C                       شیر مخلوط دیواری

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 1.932.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم نیکل

 قیمت : 3.880.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 3.451.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم نیکل

قیمت : 2.125.000 ریال 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل میامی                   شیرآلات مدل میامی
کد کالا : AH50410300                   کد کالا :AH50414300
شیر سینک گوشی دار بلند                   شیر سینک گوشی دار بلند

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 6.223.000 ریال

                 

نوع آبکاری :نیکل

قیمت : 6.799.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360                       شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL55500                           کد کالا : 360/CL50500                     کد کالا : 360/CL30500                       کد کالا : 360/CL60500
شیر تکپایه روشویی علم ضخیم کوتاه با مغزی نیم دور                           شیر تکپایه روشویی علم نازک کوتاه با مغزی نیم دور                     شیر روشویی تو کاسه جفت پایه علم نازک با مغزی نیم دور                       شیر تکپایه روشویی کبری کوتاه با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.135.000ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 960.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.048.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.331.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360                       شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL55500                           کد کالا : 360/CL50500                     کد کالا : 360/CL30500                       کد کالا : 360/CL60500
شیر مخلوط دوش کج با مغزی نیم دور                           شیر مخلوط توالت بامغزی نیم دور                     شیر روشویی فو تو کاسه علم ضخیم با مغزی نیم دور                       شیر تکپایه علم ضخیم بلند با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 776.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.145.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.427.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 960.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل کلاسیک 360                           شیرآلات مدل کلاسیک 360                     شیرآلات مدل کلاسیک 360
کد کالا : 360/CL70500                           کد کالا : 360/CL11500                     کد کالا : 360/CL31500
شیر شلنگی 1/2                           شیر تکی توالت بامغزی نیم دور                     شیر روشویی فو تو کاسه علم نازک با مغزی نیم دور

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 776.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 1.145.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 1.427.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مونترال                   شیرآلات مدل مونترال
کد کالا : AH50470500                   کد کالا :AH50470500
شیر سینک علم جداشو با LED                   شیر سینک علم جداشو

نوع آبکاری :کروم

 قیمت : 6.709.000 ریال

                 

نوع آبکاری :کروم

قیمت : 6.079.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مادرید                   شیرآلات مدل مادرید
کد کالا : AH50484100                   کد کالا :AH50488100
شیر سینک علم ضخیم بلند                   شیر سینک علم ضخیم بلند

نوع آبکاری :نیکل

 قیمت : 6.457.000 ریال

                 

نوع آبکاری :طلایی مات

قیمت : 7.056.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل مونت کارلو                           شیرآلات مدل مونت کارلو                     شیرآلات مدل مونت کارلو                       شیرآلات مدل مونت کارلو
کد کالا :AH60160000                           کد کالا :AH10160000                     کد کالا :AH40160000                       کد کالا :AH50160100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.170.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.343.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل مونت کارلو
کد کالا : AH50160000
شیر سینک گوشی دار کوتاه A

نوع آبکاری : کروم

قیمت :3.367.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :شیرالات ساختمان » موست | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

شیرآلات مدل موناکو                           شیرآلات مدل موناکو                     شیرآلات مدل موناکو                       شیرآلات مدل موناکو
کد کالا :AH60260000                           کد کالا :AH10260000                     کد کالا :AH40260000                       کد کالا :AH50260100
شیر روشویی با زیر آب اتوماتیک                           شیر مخلوط توالت                     شیر مخلوط دوش                       شیر سینک علم ضخیم بلند

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                         

 نوع آبکاری : کروم

 قیمت : 2.588.000 ریال

                   

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 3.170.000 ریال

                     

نوع آبکاری : کروم

قیمت : 2.343.000 ریال

 

 

شیرآلات مدل موناکو
کد کالا : AH50260000
شیر سینک گوشی دار کوتاه A

نوع آبکاری : کروم

قیمت :3.367.000 ریال


ادامه مطلب...

جستجو :