فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 19 اردیبهشت 1397

فروش محصولات استیل البرز

 

 

سینک استیل البرز کد 733

 

سینک استیل البرز کد 733

• ابعاد بیرونی : 52 * 116
• ابعاد لگن بزرگ : 36 * 42 سانتی متر

ابعاد لگن کوچک : 36 * 42 

عمق لگن بزرگ :18 سانتی متر

عمق لگن کوچک : 18 سانتی متر

 

• با امکان انتخاب لگن چپ یا راستقیمت :-------------  ريال

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 24 خرداد 1396
 

 

فروش محصولات استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 734

 

 

سینک توکار استیل البرز کد 734

 

سینک استیل البرز کد 734

 

 

• ابعاد بیرونی : 52 * 116
• ابعاد لگن بزرگ : 36 * 42 سانتی متر

ابعاد لگن کوچک : 36 * 42 

عمق لگن بزرگ :18 سانتی متر

عمق لگم کوچک : 18 سانتی متر

 

• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست


--------------------

قیمت : 4.371.000 ريال

www.hood-sink.ir


ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 24 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 170

 

سینک استیل البرز کد 170

 

 

• ابعاد بیرونی : 1200X500X170 mm 
• ابعاد لگن بزرگ : 41/2*41/2 mm 

  عمق لگن :16/5 سانتی متر

• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 قیمت : ------------- ريال

 


ادامه مطلب...


بازديد : 311


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 
فروش محصولات استیل البرز

 

 

 

سینک استیل البرزکد510

 

 

سینک استیل البرز کد 510

 

 

ابعاد بیرونی : 982X500X170 mm
 
ابعاد لگن : 420X344X160 mm  
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست


--------------------

قیمت : 3.617.000 ريال

 


ادامه مطلب...


بازديد : 256


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 725

سینک استیل البرز کد725

 

• ابعاد بیرونی : 1200X500X170 mm
• ابعاد لگن : 420X344X160 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 


--------------------

قیمت ساده : -------- ريال
قیمت آجدار : -------- ريال

قیمت میکرولینن : -------- ريال
قیمت با جا مایع : --------ريال
قیمت سیفون اتوماتیک : .-------- ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 215


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش محصولات سینک استیل البرز

 

 

 

سینک استیل البرز کد 610

سینک استیل البرز کد 610

 

 

• ابعاد بیرونی : 1000X510X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 


--------------------

قیمت ساده :  4.100.000 ريال
قیمت با سیفون اتومات : -------------------
قیمت آجدار : 4.575.000 ريال
قیمت  میکرولینن : 4.854.000 ريال
قیمت همراه با جامایع : 4.761.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 251


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش محصولات سینک استیل البرز

 

سینک اخوان کد 608

 

 

سینک استیل البرز کد 608

 

 

• ابعاد بیرونی :  800X500X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 

 


--------------------

قیمت : -------------ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 253


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 
فروش محصولات استیل البرز

 

 

 

 

سینک استیل البرزکد 530

سینک استیل البرز کد 530

 

 

• ابعاد بیرونی :  1325X500X170 mm
• ابعاد لگن : 420X344X160 mm
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست


--------------------

قیمت ساده :  ---------- ريال
قیمت با سیفون اتومات : ------------
قیمت آجدار : --------- ريال
قیمت میکرولینن :--------- ريال
قیمت همراه با جامایع : ----------- ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 264


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

فروش محصولات سینک استیل البرز

 

 

 

سینک استیل البرز کد 605

 

سینک استیل البرز کد 605

 

 

• ابعاد بیرونی :  630X501X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 

 


--------------------

قیمت : 3.424.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 275


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

فروش محصولات استیل البرز

 

 

 

سینک کد815 استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 815

 

 

• ابعاد بیرونی : 1200x520x198 mm
• ابعاد لگن : 450x372x186 mm
• ابعاد لگن کوچک : 355x332x168 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست


--------------------

 قیمت با جا مایع : 6.551.000 ریال


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :