فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 18747


دسته :فر » اخوان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

 

 

 

فروش فر های اخوان با تخفیف ویژه  

 فروش ویژه فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

 

فرهای اخوان

 

 

فر اخوان مدل F3

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 10.143.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان


 

فر اخوان مدل F2

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.860.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

 

فر اخوان مدل F1

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.930.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F6

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.204.000 ریال 

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F5

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.850.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

فر اخوان مدل F4

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

جزییات بیشتر

 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F10

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F8

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.480.000 ریال 

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F7

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.146.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشترفروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه  

 

فروش فر های اخوان با تخفیف ویژه 

 فروش ویژه  95 فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337753-021 و 22337945 -021 و 22337953- 021

 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F12

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.940.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F11

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.940.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F10

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F15

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.010.000 ریال

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F14

گاز و برق

 قیمت مصرف: 10.040.000 ریال 

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F13

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.980.000 ریال 

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F18

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.610.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F17

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.010.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F16

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 10.370.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F21

گاز و برق

  قیمت مصرف : 13.570.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F20

برق

  قیمت مصرف: 15.780.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F19

برق

 قیمت مصرف : 10.090.000

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F24

گاز و برق

 قیمت مصرف : 12.105.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F23

گاز و برق

 قیمت مصرف: 12.736.000ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F22

گاز و برق

 قیمت مصرف : 13.890.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 

 

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F26

تمام برق

 قیمت مصرف : 19.000.000ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزئیات بیشتر

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F25

تمام برق

 قیمت مصرف : 14.520.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزئیات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F29

تمام برق

 قیمت مصرف : 18.800.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

فر اخوان مدل F28

تمام گاز

 قیمت مصرف : 10.410.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F27

 تمام برق

 قیمت مصرف: 19.000.000ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر
فرهای اخوان

 

 فر اخوان مدل  F32

تمام برق

  قیمت مصرف : 18.200.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F31

 تمام  برق 

در دست  تولید
 جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F30

تمام  برق

 قیمت مصرف : 13.670.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

  فر اخوان مدل F35

  قیمت مصرف 19.989.510

ریال

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 
فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F34

 تمام  برق 

 قیمت مصرف : 14.790.000 ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 جزییات بیشتر
فرهای اخوان

فر اخوان مدل F33 

گاز و برق

 قیمت مصرف : 14.989.680ریال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

جزییات بیشتر

 فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه 

 

 

فروش ویژه  95 فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

 فروش فوق العاده فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

 

 


ادامه مطلب...

شرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه