فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 1


دسته :سرویس بهداشتی » مروارید » توالت فرنگی | ارسال شده توسط: admin در 12 تیر 1396

 

 

 

 

 

           

     
           
مدل طول(mm) عرض(mm)  درجه یک(ريال)   درجه دو(ريال)

وال

هنگ

سیلویا 

55 38 5.690.000

-----------

 

 

 

 

           

 

     
           
مدل طول(mm) عرض(mm)  درجه یک(ريال)   درجه دو(ريال)

وال

هنگ

کاتیا

56 39.5 5.750.000

-----------


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :سرویس بهداشتی » توتی | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی مدل G804

 قیمت : 28.000.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی مدل G803

 قیمت : 26.000.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی مدل G806 

 قیمت : 26.000.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی مدل L3009

 قیمت : 13.800.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L5001

 قیمت : 12.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L173

 قیمت : 11.700.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L3038

 قیمت : 4.010.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L6002

 قیمت : 11.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی مدل L110 بیده دار

 قیمت : 10.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L301

 قیمت : 10.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی مدل L322 بیده دار

 قیمت : 10.000.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L163

 قیمت : 9.900.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L3045

 قیمت : 9.900.0000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L2192

 قیمت : 8.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L156

 قیمت : 8.900.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L238

 قیمت : 8.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L435

 قیمت : 8.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L3036

 قیمت : 8.900.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L3049

 قیمت : 8.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L340

 قیمت : 8.800.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L652

 قیمت : 8.700.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L089

 قیمت : 8.600.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L100

 قیمت : 8.600.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L290

 قیمت : 8.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L089

 قیمت : 8.600.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L100

 قیمت : 8.600.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L290

 قیمت : 8.500.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L308

 قیمت : 8.500.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L104

 قیمت : 8.400.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L120

 قیمت : 8.200.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L155

 قیمت : 8.100.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L433

 قیمت : 8.100.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل L142

 قیمت : 7.900.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L1020

 قیمت : 7.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L157

 قیمت : 7.700.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

   

توالت فرنگی توتی  مدل K65

 قیمت : 6.950.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

 

توالتهای فرنگی توتی

توالت فرنگی توتی  مدل L2218

 قیمت : 6.600.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

توالتهای فرنگی توتی

 

توالت فرنگی توتی  مدل L266

 قیمت : 6.900.000 ریال

جزئیات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 5760


دسته :سرویس بهداشتی » کرد » توالت فرنگی | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

توالت فرنگی کرد

 

توالت فرنگی کرد

    نقشه فنی    
  توالت فرنگی کرد , مدل لیلیوم 
ابعاد :  700x460 mm   آکس : 250mm 
قیمت(درجه1): 3.598.074 ريال
  
قیمت(درجه2): 3.310.719 
ريال
قیمت(درجه3): 2.929.318 ريال

 

توالت فرنگی کرد

 

توالت فرنگی کرد

    نقشه فنی    
  توالت فرنگی کرد , مدل مونیکا
ابعاد :  700x400 mm   آکس : 240mm 
قیمت(درجه1): 3.514.765ريال
  
قیمت(درجه2): 3.242.643
ريال
قیمت(درجه3): 2.881.461ريال

 

توالت فرنگی کرد

 

توالت فرنگی کرد

    نقشه فنی    
  توالت فرنگی کرد , مدل ژاسمین
ابعاد :  730x420 mm   آکس : 270mm 
خارج از خط تولید
 

 

توالت فرنگی کرد

 

توالت فرنگی کرد

    نقشه فنی    
  توالت فرنگی کرد , مدل لاندیس
ابعاد :  675x375 mm   آکس : 270mm 
قیمت(درجه1): 2.035.403 ریال

قیمت(درجه2): 1.915.438 
ريال
قیمت(درجه3): 1.677.032 ريال

 

توالت فرنگی کرد

 

توالت فرنگی کرد

    نقشه فنی    
  توالت فرنگی کرد , مدل کردالین
ابعاد :  66x46 mm   آکس : 220mm 
قیمت(درجه1): 3.761.047 ريال
  
قیمت (درجه2): 3.472.646 
ريال
قیمت(درجه3): 3.089.860 ريال

 

 

//


ادامه مطلب...

جستجو :