فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 1


دسته :سینک » تابان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

جشنواره فروش نقدی محصولات تابات به صورت محدود

 برای اطلاع از شرایط  جشنواره با دفتر تماس حاصل شود

10 سال گارانتی سینک های  تابان

 

سینک های فانتزی توکار

 

سینک های تابان

سینک تابان کد S 101
52 * mm 116

 قیمت : 4.959.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان 

سینک تابان کد S 102
52 * mm 116

 قیمت : 4.959.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S120
52 * mm 120

 قیمت : 5.392.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 سینک های تابان

سینک تابان کد S 130
52 * mm 120

 قیمت : 5.392.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 140
52 * mm 120 

 قیمت :5.392.000 ریال

جزییات بیشتر

 سینک های تابان

سینک تابان کد S150
52 * mm 120

 قیمت : 5.392.000 ریال
جزییات بیشتر

                                                                      

                                                                     سینک های فانتزی توکار

 

سینک های تابان

سینک تابان کد S 201
60 * mm 120

 قیمت : 5.196.000 ریال

جزییات بیشتر

 سینک های تابان 

سینک تابان کد S 202
60 * mm 120 

 قیمت : 5.196.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 220
60 * mm 120

 قیمت :5.591.000 ریال
جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 230
60 * mm 120

 قیمت : 5.591.000  ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 240
60 * mm 120 

 قیمت : 5.591.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 250
60 * mm 120

 قیمت :5.591.000 ریال
جزییات بیشتر

 

                                                                 سینک های نیم فانتزی توکار

 

 

سینک های تابان

سینک تابان کد S 301
52 * mm 116

 قیمت :3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 302
52 * mm 116

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

 

سینک تابان کد 325 S 
52 * mm 120

 قیمت :3.128.000 ریال 
جزییات بیشتر

 

سینک های تابان 

سینک تابان کد S 320
52 * mm 120

 قیمت : 3.128.000  ریال

جزییات بیشتر

 سینک های تابان

سینک تابان کد S 330
52 * mm 120 

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

 سینک های تابان 

سینک تابان کد S 335
52 * mm 120

 قیمت : 3.128.000 ریال
جزییات بیشتر

 

                                                                       

                                                                 سینک های نیم فانتزی روکار

 

 

سینک های تابان 

سینک تابان کد S 401
60 * mm 120

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

 

سینک تابان کد S 402
60 * mm 120 

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان 

سینک تابان کد S 420
06 * mm 120

 قیمت : 3.128.000 ریال
جزییات بیشتر

 

سینک های تابان

سینک تابان کد S 425
60 * mm 120

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان

سینک تابان کد S 430 
60 * mm 120 

 قیمت : 3.128.000 ریال

جزییات بیشتر

سینک های تابان 

سینک تابان کد S 435 
60 * mm 120

 قیمت : 3.128.000 ریال
جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 3418


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 50*150 cm           ابـعـاد : 50*120 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز    

ابـعـاد : 50*150 cm   ابـعـاد : 50*120 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*80 cm   ابـعـاد : 50*80 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*100 cm   ابـعـاد : 50*100 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز    

ابـعـاد : 60*80 cm   ابـعـاد : 50*80 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*120 cm   ابـعـاد : 60*100 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*150 cm   ابـعـاد : 50*150 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*160 cm   ابـعـاد : 50*160 cm

 

 

   

 سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 60*180 cm   ابـعـاد : 50*180 cm

 

 

                                                            

 سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 50*100 cm   ابـعـاد : 50*50 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 43*53 cm   ابـعـاد : 43*46 cm

 

 

   

سینک های ساده استیل البرز

 

سینک های ساده استیل البرز

ابـعـاد : 46*130 cm   ابـعـاد : 43*86 cm

   

 


ادامه مطلب...


بازديد : 9162


دسته :سینک » استیل البرز » فانتزی » توکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

  

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 824
50 × CM 98

 قیمت : 4.010.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک شیشه ای استیل البرز مدل کـریسـتـال 2
53 × CM 123

 قیمت : ---------------- ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

   

سینک شیشه ای استیل البرز مدل کـریسـتـال
53 × CM 123

 قیمت : 11.354.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 812 
52 × CM 100

قیمت با جا مایع : 6.340.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 814
52 × CM 120

قیمت با جا مایع : 6.746.000ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

   

سینک استیل البرز کد 815
52 × CM 120

 قیمت : 6.879.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک استیل البرز کد 170
46 × CM 46

 قیمت : 2.384.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز مدل 813
52 × CM 100

 قیمت : 6.445.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز 734
52 × CM 116

 قیمت : 5.354.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک استیل البرز کد 735
52 × CM 116

 قیمت : 5.354.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز کد 736
52 × CM 116

 قیمت : 5.354.000 ریال

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز 733/52
52 × CM 116

 قیمت : 5.354.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک استیل البرز کد 270/51
51 × CM 116

 قیمت : ----------

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز کد 270/60
60 × CM 120

 قیمت : ------------

جزئیات بیشتر

سینک استیل البرز 270/50
50 × CM 120

 قیمت : 2.864.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 750
52 × CM 96

قیمت : --------------- ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 754
51 × CM 95/6

قیمت : 4.010.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 810
50 × CM 60

 قیمت : 3.084.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 725
50 × CM 120

قیمت : 4.456.000 ريال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 740
52 × CM 96

قیمت : --------------- ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 744
51 × CM 95/6

 قیمت : --------------- ریال
جزئیات بیشتر

 

سینک استیل البرز

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 640
51 × CM 96/5

قیمت : ---------

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 710
52 × CM 100

قیمت : -----------

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 720
52 × CM 100

 قیمت : -----------
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 620
51 × CM 100

قیمت : --------------

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 624
51 × CM 116

قیمت : ------------

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 628
50 × CM 80

 قیمت : 4.054.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 611
51 × CM 100

قیمت ساده : 4.515.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 614
51 × CM 116

قیمت ساده :  4.656.000 ريال 

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 618
50 × CM 80

 قیمت : 3.631.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 605
50 × CM 63

قیمت 3.775.000 ريال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 608
50 × CM 80

قیمت :4.133.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 610
51 × CM 100

قیمت ساده :  4.530.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 590
50 × CM 132/5

قیمت : -------------- ريال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 595
50 × CM 132/5

قیمت : -------------- ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 604
51 × CM 116

 قیمت : --------------- ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 540
83 × CM 83

قیمت : 4.965.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 542
83 × CM 83

قیمت : ---------------- ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 546
83 × CM 83

 قیمت : ---------------- ریال
جزئیات بیشتر

 

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 510
50 × CM 98/2

قیمت: 3.988.000 ریال

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

سینک استیل البرز کد 520
50 × CM 98/2

قیمت: -----------

جزئیات بیشتر

 

سینک های فانتزی توکار استیل البرز

 

سینک استیل البرز کد 530
50 × CM 132/5

قیمت ساده :  5.717.000 ریال
جزئیات بیشتر

 

  

 

 


ادامه مطلب...

جستجو :