فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک کد 112

قیمت مصرف کننده 4/093/000 ریال و با تخفیف 3/110/680

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

--------

تخلیه لباسشویی

--------

جا مایع

-------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد111

قیمت مصرف کننده 3/800/000ریال و با تخفیف 2/888/000ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-----

تخلیه لباسشویی

-----

جا مایع

-----

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 74

قیمت فروش برای مصرف کننده 4/350/000 و با تخفیف 3/306/000

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-----------

تخلیه لباسشویی

-----------

جا مایع

----------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی - سینی پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 61

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

---------

تخلیه لباسشویی

--------

جا مایع

--------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی تورنادو-

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک مدل 60

 

قیمت مصرف کننده 4/539/000 ریال که با تخفیف 3/450/000

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

-----------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

 

 

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد59

 

قیمت مصرف کننده 4/030/000 ریال که با تخفیف 3/062/000 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-----------------

تخلیه لباسشویی

---------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 3 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

 

 

سینک اخوان مدل 57

قیمت برای مصرف کننده 5/811/000 ریال که با تخفیف 4/416/360 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

------------

تخلیه لباسشویی

-----------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

 تخته گوشت پلاستیکی-سینی پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 3 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سیتک اخوان کد53

قیمت مصرف کننده 4/128/000 ریال که با تخفیف 3/137/280

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

------------

تخلیه لباسشویی

-----------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبدمیوه شور پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 2 اردیبهشت 1397

 

 

 

جشنواره اخوان

 

 

 

 

سینک اخوان کد 29

 

 

قیمت مصرف کننده : 4/805/000 ریال قیمت با تخفیف :3/651/000 ریال
نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

------

تخلیه لباسشویی

------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی- تخته گوشت پلاستیکی-


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 2 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

 

سینک اخوان مدل 25cr

 

 قیمت مصرف کننده 4/810/000 ریال و با تخفیف 3/655/000 ریال

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

------------

تخلیه لباسشویی

-----------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

 -تخته گوشت پلاستیکی- 


ادامه مطلب...

جستجو :