فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان 133

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

--------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی- تخته گوشت پلاستیکی-میوه شور- 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد129

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نیمه فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

--------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد127

قیمت مصرف کننده 2/264/000 ریال و با تخفیف 1/720/640 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------------

تخلیه لباسشویی

------------------

جا مایع

-----------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد126

قیمت مصرف کننده 1/451/000ریال که با تخفیف 1/102/760 ریال

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نیمه فانتزی روکار

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

---------------

تخلیه لباسشویی

---------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد125

قیمت فروش برای مصرف کننده 1/697/000 ریال و با تخفیف 1/289/720ریال می باشد

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نیمه فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

----------------------

تخلیه لباسشویی

---------------------

جا مایع

---------------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد124

قیمت مصرف کننده 1/357/000 ریال و با تخفیف 1/031/320

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نیمه فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------------

تخلیه لباسشویی

------------------

جا مایع

------------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک کد 123

قیمت مصرف کننده 1/590/000 ریال وبا تخفیف 1/208/400 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نیمه فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------------

تخلیه لباسشویی

-------------------

جا مایع

------------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد121

قیمت فروش برای مصرف کننده 2/552/000 ریال و با تخفیف 1/939/520

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------------

تخلیه لباسشویی

------------------

جا مایع

-----------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان مدل 116

قیمت مصرف کننده 4/093/000 ریال و با تخفیف 3/110/680

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

---------------

تخلیه لباسشویی

---------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 4 اردیبهشت 1397

 

جشنواره فروش سینک اخوان

سینک کد 115

قیمت مصرف کننده 3/800/000 ریال و با تخفیف 2/888/000

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

یک

میوه شور

سوراخ شیر

-----------------

تخلیه لباسشویی

------------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...

جستجو :