فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 
 
 

 

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G43

 

 

 

 

 • نمای ظاهری شیشه مشکی
  تعداد شعله دو شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  50 cm طول گاز 
  35 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی  A 

--------------------

قیمت : 4.121.000 ریال 

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 


 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G42

 

 

  

 • جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G42

 • نمای ظاهری استیل 
  تعداد شعله پنج شعله
  جنس صفحه استیل
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  86 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی  A 

------------------------------------------------------------

 

قیمت : 7.331.000 ریال

 

قیمت Gi-42(ایرانی):7.574.000ریال

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 
 

 

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G39

 

 

  

 • نمای ظاهری استیل
  تعداد شعله پنج شعله
  جنس صفحه استیل
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  68 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی A 

--------------------

قیمت : 7.277.000 ریال 

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G38

 

 

  

 • نمای ظاهری شیشه مشکی
  تعداد شعله چهار شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  61 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی
   

--------------------

قیمت : 5.962.000 ریال

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G37

 

 

  

 • جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G37

 • نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
  تعداد شعله دو شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  50 cm طول گاز 
  30 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتالياييSABAF 
  با سطح مصرف انرژی A 

--------------------

 قیمت : 5.159.000 ریال

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 


 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G34

 

 

  


نمای ظاهری استیل
تعداد شعله چهار شعله
جنس صفحه استیل
جنس شعله پخش کن چدن
داراي وک 
58 cm طول گاز 
50 cm عرض گاز 

راندمان احتراق بالا
اجزا و قطعات ايتالياييSABAF 
با سطح مصرف انرژی  
--------------------

 قیمت : 5.425.000 ریال

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G33

 

 

  

 • نمای ظاهری شیشه مشکی و استیل
 • تعداد شعله چهار شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  58 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتالياييSABAF 
  با سطح مصرف انرژی A 

--------------------

 قیمت : 7.012.000 ریال

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G32 

 

 

 

 • جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G32
 •  
 • نمای ظاهری شیشه آینه ای 
  تعداد شعله سه شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  50 cm قطر گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی 

--------------------

قیمت : 6.384.000 ریال  

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 


 

 


 جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G29

 

 

 

 •  جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G29
 •  
 • نمای ظاهری شیشه مشکی 
  تعداد شعله پنج شعله
  جنس صفحه شیشه
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي وک 
  90 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 
 • راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتالياييSABAF 
  با سطح مصرف انرژی 

--------------------

قیمت : 8.272.000 ریال

 

قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 


 

 

جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G28-S

 

 

 

 • جزئیات اجاق گاز رومیزی اخوان G28-S
 • نمای ظاهری استیل 
  تعداد شعله شیش شعله
  جنس صفحه استیل
  جنس شعله پخش کن چدن
  داراي 2 وک 
  86 cm طول گاز 
  50 cm عرض گاز 

  راندمان احتراق بالا
  اجزا و قطعات ايتاليايي SABAF 
  با سطح مصرف انرژی 
  شعله پخش کن دو منظوره 4500 وات

--------------------

قیمت : 8.623.000 ریال

 

 

 قیمت با تخفیف تماس حاصل شود

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :