فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG0057

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0057

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 515*860 میلی متر
 • الگوی برش : 480*820 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: شیشه سکوریت شده
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی


--------------------

 قیمت : 7.650.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG0056

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0056

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 515*860 میلی متر
 • الگوی برش : 470*820 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: شیشه سکوریت شده
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی


--------------------

 قیمت : 7.650.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG004

اجاق گاز بیمکث مدل  MG004

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 510*910 میلی متر
 • الگوی برش : 484*570 میلی متر
 • تعدا شعله : 3 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: شیشه سکوریت شده
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 6.250.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG003

اجاق گاز بیمکث مدل  MG003

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 520*620 میلی متر
 • الگوی برش : 484*570 میلی متر
 • تعدا شعله : 3 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: شیشه سکوریت شده
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 6.250.000  ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 1


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG0014

 

اجاق گاز بیمکث MG0014

 

اجاق گاز بیمکث MG0014

 

اجاق گاز بیمکث MG0014

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0014

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 520*620 میلی متر
 • الگوی برش : 484*520 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: شیشه سکوریت شده
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 7.390.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :اجاق گاز » بیمکث | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0019

قیمت :  ----------- ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0046

قیمت :  10.850.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث MG0045

قیمت :  12.050.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0051

قیمت :  9.400.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0052

قیمت :  6.050.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث MG0049 flora s

قیمت :  11.250.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0038 flora m

قیمت :  11.350.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0034 flora 

قیمت :11.350.000ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث MG005 belga

قیمت :  11.700.000ریال

جزییات بیشتر

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0031

قیمت : 9.200.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0013

قیمت : 11.000.000ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث MG0028

قیمت : --------- ریال

جزییات بیشتر

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0015

قیمت :  11.000.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG0012

قیمت :  11.000.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث MG0010

قیمت : 8.750.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز بیمکث  MG009

قیمت :  7.350.000 ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :اجاق گاز » بیمکث | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

اجاق گاز بیمکث  MG0021

قیمت :  15.000.000 ریال

جزییات بیشتر

اجاق گاز بیمکث  MG0022

قیمت :  11.000.000ریال

جزییات بیشتر

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG0046

 

اجاق گاز بیمکث MG0046

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0046

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 510*910 میلی متر
 • الگوی برش : 485*820 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: استنلس استیل
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 9.400.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

اجاق گاز بیمکث MG0045

 

اجاق گاز بیمکث MG0045

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0045

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 510*910 میلی متر
 • الگوی برش : 485*820 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: استنلس استیل
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 9.400.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 اجاق گاز بیمکث MG0049 flora s

 

اجاق گاز بیمکث MG0049 flora s

اجاق گاز بیمکث مدل  MG0049 FLORA S

 

 

 

 • بست شیرگاز: دارای دو بست نگهدارنده شلنگ گاز
 • کابل برق دارد
 • ابعاد اجاق گاز: 510*910 میلی متر
 • الگوی برش : 485*820 میلی متر
 • تعدا شعله : 5 شعله 
 • جنس صفحه اجاق گار: استنلس استیل
 • مجهز : ترموکوپل
 • مجهز به فندک الکتریکی
 • نوع شیرها سر شعله ها : DEFENDI ایتالیا   COPRECI  اسپانیا


--------------------

 قیمت : 8.900.000 ریال


ادامه مطلب...

جستجو :