فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 228


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 720

 

 

ابعاد بیرونی:1000X520X165 mm
ابعاد لگن  : 443X345X155 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 

 

 


--------------------

 قیمت : 5.186.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 233


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 710

 

 

• ابعاد بیرونی:1000X520X165 mm
• ابعاد لگن  : 440X348X155 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 


--------------------

قیمت : 4.010.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 214


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 624

 

 

• ابعاد بیرونی :  1160X510X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm  
• ابعاد لگن کوچک : 351X332X150 mm


--------------------

قیمت : 5.282.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 209


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 620

 

 

• ابعاد بیرونی :   1000X510X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm  
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

قیمت : 5.055.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 220


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 618

 

 

• ابعاد بیرونی : 800X500X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm  
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 

 


--------------------

 قیمت : 3.293.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 305


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 614

 

 

ابعاد بیرونی : 1160X510X175 mm
ابعاد لگن : 412X335X165 mm
ابعاد لگن کوچک : 351X332X150 mm
با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 

 


--------------------

قیمت ساده :  4.434.000 ريال
قیمت با سیفون اتومات : 4.807.000 ريال
قیمت آج دار : 4.900.000 ريال
قیمت میکرولینن : 5.181.000 ريال
قیمت همراه با جامایع : 5.088.000 ريال

قیمت با سیفون اتوماتیک وجامایع : 5.460.000 ريال
قیمت آجدار با سیفون اتوماتیک : -----------------


ادامه مطلب...


بازديد : 266


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 611

 

 

• ابعاد بیرونی : 1000X510X175 mm
• ابعاد لگن : 412X351X165 mm
• ابعاد لگن کوچک : 351X332X150 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 

 

 


--------------------

قیمت ساده : 4.300.000 ريال

قیمت آجدار : ----------------
قیمت میکرولینن : 5.044.000 ريال

ادامه مطلب...


بازديد : 237


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 812

 

 

• ابعاد بیرونی : 1000x520x198 mm
• ابعاد لگن : 450x372x186 mm
• ابعاد لگن کوچک : 355x332x168 mm

 


--------------------

قیمت آجدار : --------------

قیمت میکرولینن : 6.609.000 ریال
قیمت جامایع : 5.862.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 265


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 604

 

 

• ابعاد بیرونی :  1160X510X160 mm
• ابعاد لگن :
315X332X150 mm


--------------------

قیمت : --------------- ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 269


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 595

 

 

• ابعاد بیرونی :  1325X500X170 mm
• ابعاد لگن : 420X344X160 mm  
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست


--------------------

قیمت : --------------- ریال

 


ادامه مطلب...

جستجو :