فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 293


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 595/60

سینک استیل البرز مدل 595/60

 

 

ابعاد بیرونی :1400X600X195 mm

ابعاد لگن : 420X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 


--------------------

 قیمت : ---------------- ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 320


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 530/60

سینک استیل البرز مدل 530/60

 

 

ابعاد بیرونی :1400X600X195 mm

ابعاد لگن : 420X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 


--------------------

 قیمت : 5.476.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 302


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 520/60

سینک استیل البرز مدل 520/60

 

 

ابعاد بیرونی :1000X600X195 mm

ابعاد لگن : 420X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 


--------------------

 قیمت : 4.826.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 305


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 510/60

سینک استیل البرز مدل 510/60

 

 

ابعاد بیرونی :1000X600X195 mm

ابعاد لگن : 420X344X160 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm

 


--------------------

 قیمت : 3.848.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 325


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 260/60

سینک استیل البرز مدل 260/60

 

 

ابعاد بیرونی :1200X600X169 mm

ابعاد لگن : 340X370X135 mm


--------------------

 قیمت : 1.983.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 359


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 220/50

سینک استیل البرز مدل 220/50

 

 

ابعاد بیرونی :1200X500X165 mm

ابعاد لگن : 370X340X130 mm


--------------------

 قیمت : 1.872.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 322


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 165/60

سینک استیل البرز مدل 165/60

 

 

ابعاد بیرونی :1000X600‍‍X171 mm

ابعاد لگن : 408X357X130 mm


--------------------

 قیمت : 1.644.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 317


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 165/50

سینک استیل البرز مدل 165/50

 

 

ابعاد بیرونی :1200X500X165 mm

ابعاد لگن : 370X340X130 mm


--------------------

 قیمت : 1.520.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 202


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 744

 

 

• ابعاد بیرونی:956X510X165 mm
• ابعاد لگن  : 412X312X155 mm

 

 


--------------------

 قیمت : --------------- ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 215


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 740

 

 

• ابعاد بیرونی:960X520X165 mm
• ابعاد لگن  : 412X412X155 mm

 

 


--------------------

 قیمت : ---------------- ریال


ادامه مطلب...

جستجو :