فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 298


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 620/60

 

 

ابعاد بیرونی : 1000X600X200  mm

ابعاد لگن : 412X351X165 mm

 ابعاد لگن کوچک : 300X164X180 mm


--------------------

 قیمت : 5.186.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 278


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 620/50

 

 

ابعاد بیرونی : 1000X500X185  mm

ابعاد لگن : 351X332X150 mm

 ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

 قیمت : 5.149.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 296


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 618/60

 

 

ابعاد بیرونی : 800X600X200  mm

ابعاد لگن : 412X351X200 mm


--------------------

 قیمت : 3.424.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 316


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 614/60

 

 

ابعاد بیرونی : 1200X600X200  mm

ابعاد لگن : 410X351X165 mm

ابعاد لگن کوچک : 351X332X150 mm


--------------------

 قیمت ساده : 4.761.000 ریال

 قیمت آجدار : 5.228.000 ریال

 قیمت میکرولینن : 5.506.000 ریال

 قیمت با جامایع : 5.415.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 316


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 612/50

 

 

ابعاد بیرونی :1200X500X185 mm

ابعاد لگن : 351X332X150 mm


--------------------

 قیمت : 4.658.000 ریال

ادامه مطلب...


بازديد : 330


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 611/60

 

 

ابعاد بیرونی :1000X600X175 mm

ابعاد لگن : 412X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک : 351X332X150 mm


--------------------

 قیمت : 4.529.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 318


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 610/60

 

 

ابعاد بیرونی :1000X600X200 mm

ابعاد لگن : 412X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

 قیمت : 4.403.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 301


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 610/50

 

 

ابعاد بیرونی :1000X500X185 mm

ابعاد لگن : 351X332X150 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

 قیمت : 4.300.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 305


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 608/60

 

 

ابعاد بیرونی :800X600X200 mm

ابعاد لگن : 421X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

 قیمت : 3.913.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 292


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 604/60

 

 

ابعاد بیرونی :1200X600X185 mm

ابعاد لگن : 351X332X150 mm


--------------------

 قیمت : ----------------- ریال


ادامه مطلب...

جستجو :