فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 24 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز مدل 813

 

سینک استیل البرز کد 813

 

 

• ابعاد بیرونی : 60* 100
• ابعاد لگن بزرگ : 37/2*45 سانتی متر

ابعاد لگن کوچک : 33/2*35/5

عمق لگن بزرگ :18 سانتی متر

عمق لگم کوچک : 17 سانتی متر

• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 


--------------------

قیمت : 6.567.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 311


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 605/60

 

 

ابعاد بیرونی :656X600X200 mm

ابعاد لگن : 412X351X165 mm
ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm


--------------------

 قیمت : 3.558.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 550


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز مدل 812/60

 

 

ابعاد بیرونی : 1000x600x223 mm

ابعاد لگن : 450x372x186 mm

ابعاد لگن کوچک : 355x332x168 mm

 


--------------------

 قیمت : 6.312.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 321


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 628

 

 

• ابعاد بیرونی :  800X500X175 mm
•ابعاد لگن : 412X351X165 mm

 

 


--------------------

 قیمت : 3.814.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 300


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 640

 

 

• ابعاد بیرونی : 956X510X165 mm

• ابعاد لگن : 412X351X165 mm  
• ابعاد لگن کوچک : 300X164X130 mm
• با امکان انتخاب لگن چپ یا راست

 

 


--------------------

قیمت : 4.728.000 ريال


ادامه مطلب...


بازديد : 236


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 725/50

 

 

ابعاد بیرونی : 185*500*1200 mm

ابعاد لگن :150 *332*351 mm

 


--------------------

 قیمت ساده : 4.300.000 ریال

 قیمت آجدار : 4.766.000 ریال

 قیمت میکرولینن : -------------


ادامه مطلب...


بازديد : 217


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 720/60

 

 

ابعاد بیرونی : 190*600*1000 mm

ابعاد لگن : 155*348*443 mm

 ابعاد لگن کوچک : 130*164*300 mm


--------------------

 قیمت : 5.186.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 215


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 710/60

 

 

ابعاد بیرونی : 190*600*1000 mm

ابعاد لگن : 155*348*443 mm

 ابعاد لگن کوچک : 130*164*300 mm


--------------------

 قیمت : 4.073.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 222


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

سینک استیل البرز کد 628/60

 

سینک استیل البرز کد 628/60

 

 

ابعاد بیرونی : 800X600X200 mm

ابعاد لگن : 155412X351X165 mm


--------------------

 قیمت : 3.944.000 ریال


ادامه مطلب...


بازديد : 294


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396
 

 

 

 

 

سینک استیل البرز کد 624/60

 

 

ابعاد بیرونی : 1200X600X200  mm

ابعاد لگن : 412X351X165 mm

 ابعاد لگن کوچک : 351X330X150 mm


--------------------

 قیمت : 5.282.000 ریال


ادامه مطلب...

جستجو :