فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 65

قیمت مصرف کننده 4/191/000 ریال و با تخفیف 3/185/160 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

84

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

 و نیم لگن

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

 

سینک اخوان کد 44

قیمت مصرف کننده 4/191/000 ریال و با تخفیف 3/185/160ریال 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر 

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 47

قیمت مصرف کننده 4/877/000 ریال و با تخفیف 3/706/520 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50 سانتی متر

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

 و نیم لگنه

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد44

قیمت مصرف کننده 5/135/000 ریال و با تخفیف 3/902/000 ریال

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

50

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی تورنادور-لگن تورنادو


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 43

قیمت مصرف کننده 1/436/000 ریال و با تخفیف 1/091/360 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی تورنادور


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 22

قیمت کننده 1/436/000 ریال وبا تخفیف 1/091/360 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 9 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 21

 

قیمت مصرف کننده 2/369/000 ریال و با تخفیف 1/800/440 ریال

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

---------------

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 8 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 18

 

قیمت مصرف کننده 4/030/000 ریال وبا تخفیف 3/062/800 ریال

 

 

 

 

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی و سبدپلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 8 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 19

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

فانتزی

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

دارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی و تخته گوشت پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در 8 اردیبهشت 1397

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد15

قیمت مصرف کننده 3/823/000 ریال و با تخفیف 2/905/480 ریال

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی 


ادامه مطلب...

جستجو :