فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 10:58

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد146

قیمت مصرف کننده 4/620/000 ریال که با تخفبف 3/511/000

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

-------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سینی پلاستیکی - تخته گوشت پلاستیکی

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 10:56

ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 10:31

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد144

قیمت مصرف کننده 4/634/000 ریال و با تخفیف 3/521/840

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ندارد

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

تخته گوشت پلاستیکی- 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 09:58

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد143

 قیمت مصرف کننده 4/309/000 ریال وبا تخفیف 3/274/840

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد میوه شور- تخته گوشت پلاستیکی


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 09:34

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان 142

قیمت مصرف کننده4/228/000 ریال و با تخفیف 3/213/280

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد میوه شور- تخته گوشت پلاستیکی

 

 

 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 09:05

جشنواره فرو ش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد 135

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

--------------------

تخلیه لباسشویی

-------------------

جا مایع

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی-تخته گوشت پلاستیکی-میوه شور


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در امروز, 08:44

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد134

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

ارد

سوراخ شیر

------------------

تخلیه لباسشویی

----

جا مایع

ندارد

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی - تخته گوشت پلاستیکی-دارای میوه شور


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در دیروز, 16:30

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان 133

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

--------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

سبد پلاستیکی- تخته گوشت پلاستیکی-میوه شور- 


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در دیروز, 16:10

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد129

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

--------------

تخلیه لباسشویی

--------------

جا مایع

--------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...


بازديد : 0


دسته :--- | ارسال شده توسط: admin در دیروز, 13:03

جشنواره فروش سینک اخوان

 

سینک اخوان کد124

قیمت مصرف کننده 1/357/000 ریال و با تخفیف 1/031/320

 

نوع سینک

نوع استیل

طول سینک

عرض سینک

طرح سینک

نوع سیفون

تعداد لگن

میوه شور

سوراخ شیر

-------------------

تخلیه لباسشویی

------------------

جا مایع

------------------

کشور سازنده

گارانتی

متعلقات

ندارد


ادامه مطلب...
قبلی بعدی
بالا

جستجو :