فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 415


دسته :سینک » CLAYBERG | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

 

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد ELIOT توکار
قیمت : 16.800.000 ریال
اندازه : 50*116 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد COOPER توکار
 قیمت : 14.500.000 ریال
اندازه : 50*80 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد ALBA توکار
 قیمت : 14.800.000 ریال
اندازه : 50*86 سانتی متر

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد NIVEN توکار
قیمت : 14.700.000 ریال
اندازه : 50*90 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد FIONA توکار
 قیمت : 15.800.000 ریال
اندازه : 50*100 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد FERRIS توکار
 قیمت : 18.800.000 ریال
اندازه : 50*116 سانتی متر

 

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک شیشه ای RICHMOND
 قیمت : 17.800.000 ریال
اندازه : 50*116 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک کلایبرگ کد PATINA توکار
 قیمت : 13.700.000 ریال
اندازه : 50*80 سانتی متر

 

 

 

 

 

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین EVAN
قیمت : 7.500.000ریال
اندازه : 54*60 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین FELIX
 قیمت : 5.900.000 ریال
 اندازه : 45*40 سانتی متر

 سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورینCOLIN
 قیمت : 13.500.000 ریال
اندازه : 45*83 سانتی متر

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین RONAN
قیمت : 11.800.000ریال
 اندازه : 47*72سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین LEVI
 قیمت : 7.500.000ریال
 اندازه : 45*59.5 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورینBLAKE
 قیمت : 9.600.000 ریال
 اندازه : 52*86.5 سانتی متر

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین BRYNNER
قیمت : 15.800.000ریال
 اندازه : 48.3*116 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورین EVELYN
 قیمت : 14.800.000ریال
 اندازه : 48.3*100 سانتی متر

 

سینک های کلایبرگ

سینک زیرصفحه ای کورینIRMA
 قیمت : 13.600.000 ریال
 اندازه : 48.3*81.3 سانتی متر

 

 

 

سینک های کلایبرگ

سینک توکارکاورشیشه ایLUXURY
 قیمت : 21.800.000 ریال
 اندازه : 50*86 سانتی متر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از قیمت های ذیل (مصرف کننده ) 5%تخفیف ویژه کسر میشود

 

 


ادامه مطلب...

شرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه