فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 526


دسته :شیرالات ساختمان » راسان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش شیرآلات راسان

 

مدل موج

 

 

راسان

دوش اهرمی موج

قیمت : 1.435.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی موج

قیمت : 965.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی موج

قیمت : 1.190.000 ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی موج

قیمت : 1.355.000ریال


 

  


 

مدل مروارید

 

 

راسان

دیواری اهرمی مروارید

قیمت : 1.890.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی مروارید

قیمت : 1.290.00 ریال

 

راسان

روشویی متحرک اهرمی مروارید

قیمت : 1.490.000  ریال

 

 

راسان

دوش اهرمی مروارید

قیمت : 1.565.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی مروارید

قیمت : 1.210.000 ریال

 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی مروارید

قیمت : 1.530.000ریال

 

 

شیرآلات راسان

 

 

مدل درنا

 

 

راسان

روشویی متحرک اهرمی درنا

قیمت : 1.490.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی درنا

قیمت :1.290.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی درنا

قیمت : 1.565.000ریال

 

 

راسان

دیواری اهرمی درنا

قیمت : 1.890.000ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی درنا

قیمت : 1.210.000ریال

 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی درنا

قیمت : 1.530.000ریال

 

مدل نگین

 

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی نگین

قیمت :1.455.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی نگین

قیمت : 1.860.000ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی نگین

قیمت : 1.480.000ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی نگین

قیمت : 1.680.000ریال


 

 

مدل هلیا

 

 

راسان

دوش اهرمی هلیا

قیمت : 1.860.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی هلیا

قیمت : 1.455.000ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی هلیا

قیمت : 1.485.000ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی هلیا

قیمت : 1.680.000ریال


 

 

   

مدل پارمیس

 

 

راسان

شیر دوش پارمیس

قیمت : 1.880.000ریال

 

راسان

روشویی پارمیس

قیمت : 1.520.000ریال

 

راسان

شیر آفتابه پارمیس

قیمت : 1.565.000ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی پارمیس

قیمت : 1.860.000ریال


 

 

 

 

شیرآلات راسان

 

شیرالات سینک

 

 

راسان

شیر سینک سورن

قیمت : 2.335.000ریال

 

راسان

شیر سینک شبنم

قیمت : 2.155.000 ریال

 

راسان

شیر سینک باران

قیمت : 3.310.000 ریال

 

 

راسان

شیر سینک گلوریا

قیمت : 4.345.000ریال

 

راسان

شیر سینک راشل

قیمت : 6.980.000 ریال

 

راسان

شیر سینک سارینا

قیمت : 2.640.000 ریال

 

   

مدل تیتانیوم

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 2.155.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 2.255.000ریال

 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.585.000ریال

 
 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.335.000ریال

 

 

 

 

شیرآلات راسان

 

مدل فلت

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.840.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 2.260.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.290.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.585.000ریال

 

 

 

  

مدل مینیاتور

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.840.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 2.255.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.335.000ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.585.000 ریال

 

 

  

 

مدل توسکا

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.785.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 2.080.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.210.000ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.565.000ریال

 

 

 

 

مدل سایه

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.350.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.460.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.750.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 1.700.000 ریال

 

 

 

مدل اسکار

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 2.345.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.915.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.510.000ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.170.000ریال

 

 

  

مدل سورنا

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.785.000ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.875.000ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.280.000ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.200.000ریال

 

 

 

مدل ماهسان (افسون)

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 815.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 845.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.060.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 915.000 ریال

 

 

 

شیرالات یونیورست

 

 

راسان

تینا (با سر دوش استیل)

قیمت : 3.995.000ریال

 

راسان

تارا

قیمت : 2.700.000 ریال

تارا سفید : 4.080.000 ریال

               تارا مشکی : 8.030.000 ریال
 

 

راسان

راشا (با سر دوش استیل)

قیمت : 4.215.000ریال

 

 

راسان

سارا

قیمت : 2.760.000 ریال

 

راسان

آرام (با سر دوش استیل)

قیمت : 4.190.000 ریال

قیمت طلائی: 8.550.000 ریال

 

راسان

آریا

قیمت : 3.165.000 ریال

 


شیرآلات راسان

 

 


ادامه مطلب...

جستجو :