فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 526


دسته :شیرالات ساختمان » راسان | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

فروش شیرآلات راسان

 

مدل موج

 

 

راسان

دوش اهرمی موج

قیمت : 1.285.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی موج

قیمت : 935.0000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی موج

قیمت : 965.000 ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی موج

قیمت : 1.220.000 ریال


 

  


 

مدل مروارید

 

 

راسان

دیواری اهرمی مروارید

قیمت : 1.475.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی مروارید

قیمت : 1.050.00 ریال

 

راسان

روشویی متحرک اهرمی مروارید

قیمت : 1.245.000  ریال

 

 

راسان

دوش اهرمی مروارید

قیمت : 1.285.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی مروارید

قیمت : 1.010.000 ریال

 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی مروارید

قیمت : 1.250.000  ریال

 

 

شیرآلات راسان

 

 

مدل درنا

 

 

راسان

روشویی متحرک اهرمی درنا

قیمت : 1.245.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی درنا

قیمت :1.050.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی درنا

قیمت : 1.010.0000  ریال

 

 

راسان

دیواری اهرمی درنا

قیمت : 1.290.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی درنا

قیمت : 950.000 ریال

 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی درنا

قیمت : 1.180.000 ریال

 

مدل نگین

 

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی نگین

قیمت :1.220.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی نگین

قیمت : 1.470.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی نگین

قیمت : 1.180.000 ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی نگین

قیمت : 1.470.000 ریال


 

 

مدل هلیا

 

 

راسان

دوش اهرمی هلیا

قیمت : 1.520.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی هلیا

قیمت : 1.220.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی هلیا

قیمت : 1.180.000 ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی ثابت اهرمی هلیا

قیمت : 1.470.000 ریال


 

 

   

مدل پارمیس

 

 

راسان

شیر دوش پارمیس

قیمت : 1.570.000 ریال

 

راسان

روشویی پارمیس

قیمت : 1.260.000 ریال

 

راسان

شیر آفتابه پارمیس

قیمت : 1.265.000 ریال

 
 

راسان

شیر ظرفشویی پارمیس

قیمت : 1.600.000 ریال


 

 

 

 

شیرآلات راسان

 

شیرالات سینک

 

 

راسان

شیر سینک سورن

قیمت : 1.970.000 ریال

 

راسان

شیر سینک شبنم

قیمت : 1.960.000 ریال

 

راسان

شیر سینک باران

قیمت : 3.540.000 ریال

 

 

راسان

شیر سینک گلوریا

قیمت : 3.950.000 ریال

 

راسان

شیر سینک راشل

قیمت : 6.980.000 ریال

 

راسان

شیر سینک سارینا

قیمت : 2.340.000 ریال

 

   

مدل تیتانیوم

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.820.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.800.000 ریال

 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.260.000 ریال

 
 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.240.000 ریال

 

 

 

 

شیرآلات راسان

 

مدل فلت

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.640.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.820.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.030.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.350.000 ریال

 

 

 

  

مدل مینیاتور

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.610.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.790.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.990.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.280.000 ریال

 

 

  

 

مدل توسکا

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.545.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.750.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.990.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 2.260.000 ریال

 

 

 

 

مدل سایه

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.350.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.460.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.750.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 1.700.000 ریال

 

 

 

مدل اسکار

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 2.000.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.610.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 2.140.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 1.840.000 ریال

 

 

  

مدل سورنا

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 1.400.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 1.560.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.820.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 1.820.000 ریال

 

 

 

مدل ماهسان (افسون)

 

 

راسان

شیر آفتابه اهرمی

قیمت : 815.000 ریال

 

راسان

روشویی ثابت اهرمی

قیمت : 845.000 ریال

 

راسان

دوش اهرمی

قیمت : 1.060.000 ریال

 
 

راسان

شیر سینک ثابت اهرمی

قیمت : 915.000 ریال

 

 

 

شیرالات یونیورست

 

 

راسان

تینا (با سر دوش استیل)

قیمت : 3.580.000 ریال

 

راسان

تارا

قیمت : 2.700.000 ریال

تارا سفید : 4.080.000 ریال

               تارا مشکی : 8.030.000 ریال
 

 

راسان

راشا (با سر دوش استیل)

قیمت : 3.700.000 ریال

 

 

راسان

سارا

قیمت : 2.760.000 ریال

 

راسان

آرام (با سر دوش استیل)

قیمت : 4.190.000 ریال

قیمت طلائی: 8.550.000 ریال

 

راسان

آریا

قیمت : 3.165.000 ریال

 


شیرآلات راسان

 

 


ادامه مطلب...

جستجو :