فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 18747


دسته :فر » اخوان | ارسال شده توسط: admin در 19 دی 1395

*****  فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه **** 

 

 

 

فروش فر های اخوان با تخفیف ویژه  

 فروش ویژه فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

تخفیف ویژه    همراه با  ارسال رایگان   فرهای اخوان 

 

 

فرهای اخوان

 

 

فر اخوان مدل F3

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 10.143.000 ریال

         با تخفیف :  7.470.000 ریال 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان


 

فر اخوان مدل F2

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.860.000 ریال

         با تخفیف : 7.350.000  ریال 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

 

فر اخوان مدل F1

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.930.000 ریال

        با تخفیف : 7.360.000 ریال

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F6

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.204.000 ریال 

        با تخفیف : 7.620.000 ریال 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F5

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.850.000 ریال

        با تخفیف  :  7.250.000 ریال 

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

فر اخوان مدل F4

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

        با تخفیف :  7.470.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F10

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

         با تخفیف :  7.470.000  ریال 
جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F8

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.480.000 ریال 

       با تخفیف :  7.810.000 ریال 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F7

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.146.000 ریال

        با تخفیف :  7.570.000 ریال 

جزییات بیشترفروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه  

 

فروش فر های اخوان با تخفیف ویژه 

 فروش ویژه  95 فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337753-021 و 22337945 -021 و 22337953- 021

تخفیف ویژه    همراه با  ارسال رایگان   فرهای اخوان 

 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F12

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.940.000 ریال

        با تخفیف  :  7.410.000 ریال 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F11

گاز و برق

 قیمت مصرف : 9.940.000 ریال

        با تخفیف  :  7.410.000 ریال 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F10

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.001.000 ریال

        با تخفیف : 7.470.000 ریال 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F15

گاز و برق

  قیمت مصرف : 10.010.000 ریال

         با تخفیف  :  7.460.000  ریال
جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F14

گاز و برق

 قیمت مصرف: 10.040.000 ریال 

       با تخفیف  :  7.490.000 ریال 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F13

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 9.980.000 ریال 

         با تخفیف : 7.450.000 ریال 

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F18

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.610.000 ریال

        با تخفیف  :  7.920.000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F17

گاز و برق

 قیمت مصرف : 10.010.000 ریال

        با تخفیف  :  7.460.000  ریال 

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F16

گاز و برق

 قیمت مصرف  : 10.370.000 ریال

         با تخفیف  :  7.730.000  ریال

جزییات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F21

گاز و برق

  قیمت مصرف : 13.570.000 ریال

        با تخفیف  :  10.130.000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F20

برق

  قیمت مصرف: 15.780.000 ریال

       با تخفیف  :  11.620.000 ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F19

برق

 قیمت مصرف : 10.090.000

       با تخفیف  :  7.430.000 ریال

جزییات بیشتر

 

تخفیف ویژه    همراه با  ارسال رایگان   فرهای اخوان 

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F24

گاز و برق

 قیمت مصرف : 12.105.000 ریال

       با تخفیف  :  8.920.000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F23

گاز و برق

 قیمت مصرف: 12.736.000ریال

      با تخفیف  :  9.380.000    ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F22

گاز و برق

 قیمت مصرف : 13.890.000 ریال

       با تخفیف  :  10.370.000 ریال

جزییات بیشتر

 

 

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F26

تمام برق

 قیمت مصرف : 19.000.000ریال

       با تخفیف  :  14.180.000  ریال

جزئیات بیشتر

فرهای اخوان

فر اخوان مدل F25

تمام برق

 قیمت مصرف : 14.520.000 ریال

       با تخفیف  :  10.690.000  ریال

جزئیات بیشتر

 

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F29

تمام برق

 قیمت مصرف : 18.800.000 ریال

        با تخفیف  :  14.050.000  ریال

جزییات بیشتر

 فرهای اخوان

فر اخوان مدل F28

تمام گاز

 قیمت مصرف : 10.410.000 ریال

      با تخفیف  :  7.660.000  ریال

جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F27

 تمام برق

 قیمت مصرف: 19.000.000ریال

    با تخفیف  :  14.180.000  ریال

جزییات بیشتر

 

 

 

 

 

 فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F31

 تمام  برق 

در دست  تولید
 جزییات بیشتر

فرهای اخوان

 

فر اخوان مدل F30

تمام  برق

 قیمت مصرف : 13.670.000 ریال

        با تخفیف  :  10.200.000  ریال

جزییات بیشتر

تخفیف ویژه    همراه با  ارسال رایگان   فرهای اخوان 

 

 فروش ویژه محصولات : اخوان - استیل البرز - لتو - کن - بیمکث - مس - با تخفیف ویژه 

 

 

فروش ویژه  95 فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

 فروش فوق العاده فر های اخوان با  تخفیف ویژه 

تلفن هاي سفارش : 22337945-021 و 22337753 -021 و 22337953- 021

 

 

 


تگها: فر اخوان, فرگازی, فر برقی, قیمت فر اخوان, فر گازی اخوان, فر برقی اخوان, فر گاز برق اخوانشرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه