فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 122


دسته :هود آشپزخانه » GORENJE | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT9SY2B

مکش618m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : 14.360.000ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9545AXUK

مکش697m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ----------------- ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DKG9335E

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 60 CM

قیمت : ----------------------- ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DKG-9545E

مکش669m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

تایمر

قیمت : ------------------- ریال

 

 هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DKG-6545E

مکش617m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 60 CM

لمسی

تایمر

قیمت : ------------------. ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DVG8545AXUK

مکش702m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

کنترل لمسی

تایمر

قیمت : --------------------ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DVG-8416B

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

پنل مکانیکی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9345E

مکش358m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

مکانیکی

قیمت------------------ :    -  ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DT-9-SYW

مکش680m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

مکانیکی

قیمت : ------------------ ریال

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDQ-4545X

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 40 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : --------------------- ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد DVG-9546HB

مکش700m3/h

2 عدد لامپ LED

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه لمسی

تایمر

قیمت : ------------------------- ریال

 

هودهای گرنیه

  

هود گرنیه کد DVG-8565AX

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

 

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDR-5536B

مکش363m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 3 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ----------------- ریال

 

هودهای گرنیه

 

هود گرنیه کد IDR-4545E

مکش629m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 39 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : ------------------ ریال

 

 

هودهای گرنیه

هود گرنیه کد DKG552ORAW

مکش631m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 40 CM

صفحه کنترل مکانیکی

تایمر

قیمت : 29.170.000 ریال

 

هودهای گرنیه 

هود گرنیه کد DT9SY2B

DT9SY2W

مکش700m3/h

2 عدد لامپ LED

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه لمسی

تایمر

قیمت : 13.420.000 ریال

 

هودهای گرنیه  

هود گرنیه کد DT6SY2B

DT6YS2W

مکش593m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 90 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : 13.200.000 ریال

 
 

 

هودهای گرنیه 

هود گرنیه کد DVG65W

مکش629m3/h

2 عدد لامپ هالوژن

موتور 4 دور

اندازه: 39 CM

صفحه کنترل لمسی

تایمر

قیمت : 22.240.000 ریال

 


ادامه مطلب...

جستجو :