هود کن با تخفیف ویژه

 

 

 

 

 

 

 

هود کن

          

هود کن

هود کن , C 4000
مشخصات اندازه  قیمت(R)
سفید- کابینتی - لامپ شمعی 
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.500.000
80cm 2.500.000
90cm 2.500.000
100cm 2.500.000
 
هود کن , C 2000
مشخصات اندازه قیمت(R)
رنگی- کابینتی - لامپ شمعی 
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.500.000
80cm 2.500.000
90cm 2.500.000
100cm 2.500.000
     
   

هود کن

   
هود کن , C 4000
مشخصات اندازه  قیمت(R)
استیل - کابینتی - لامپ شمعی 
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.950.000
80cm 2.950.000
90cm 2.950.000
100cm 2.950.000

 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 400 - استیل    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه : 60cm و 90cm قیمت:-----------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - استیل    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه :90cm

قیمت: 3.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1100   
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه : 90cm  قیمت:-------------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SHG 600  
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه : 60 ,90,80

قیمت :4.800.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 801 
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید فشاری
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 5.900.000

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل HILUX    
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه:90cm,80cm,60cm
قیمت :4.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل ISLAND
شومینه ای/ موتور توربو/ چراغ LED/ کلید فشاری
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه : 90cm

قیمت:6.800.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  TOUCH استیل
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل/ دماسنج
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش/ به همراه ساعت 
اندازه:90cm

قیمت: 5.300.000ريال /   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

(طرح تیتانیوم) قیمت:6.300.000 ريال/   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1500
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت: ------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  1400
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ اندازه:90cm

(مشکی)قیمت:5.500.000ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

(استیل)قیمت:5.950.000ريال قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 
(طرح تیتانیوم) قیمت:5.950.000 ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1520
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار): 7.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار) سایز 90 سانتی متر : 7.700.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

قیمت(سنسوردار) سایز 80 سانتی متر : 7.500.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 1301 
شومینه ای/ کنترل دار
اندازه : 90cm

قیمت: -------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510M
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:80cm

قیمت:7.600,000 ريال

 

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل پادنا 
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت(مشکی) :6.400.000ريال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

اندازه:60cm

قیمت(مشکی) :6.300.000ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل PRESTIGE    
شومینه ای/ میزان صدا : کمتر از 55 دسیبل
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش /مشکی و سفید
اندازه:75cm

(مشکی و سفید)قیمت:10.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

   

هود کن

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc مشکی
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

(مشکی)قیمت: 6.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل پادنا سفید
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 8.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن
  هود کن , مدل Artima -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/مواد نشوز جهت نظافت آسان
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب /فیلتر آلومینیومی 
اندازه:70cm

قیمت:4.700.000 ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

  هود کن , مدل Artima3 -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / 
اندازه:70cm

قیمت:3.800.000 ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

 
 

 

 

 

هود کن , مدل Paniya

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 7.900.000 ريال

هود کن , مدل Pransa

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 9.500.000 ريال

هود کن

هود کن

هود کن , مدل Paniz
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 9.300.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Panisa
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 7.700000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

 

 

هود کن , مدل Parmis M
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 7.100.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

هود کن , مدل Parmis
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت:6.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   
هود کن

هود کن

 

هود کن , مدل Touch استیل- شیشه دودی وشیشه سفید لوله استیل
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه:60cm,80cm,90cm

قیمت: 5.300.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Patra
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک برقی /ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دارای فیلتر اتوماتیک برق شهر
اندازه:80cm

قیمت: 9.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   
 

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc سفید
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700مترمکعب/همراه باساعت
اندازه:90cm

(سفید)قیمت: 9.300.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

 

 

 

 

 

 

   


تگها: هود کن, هود شومینه ای کن, هود 1510 کن, هود پرستیژ کن, هود هایلوکس کن, هود پادنا کن, هود 1520 کن, هود 1400 کن, هود 1400 تیتانیوم کن, هود زیر کابینتی کن, هود, هود کتابی کن, قیمت لیست قیمت هود کن, هود مخفی, هود مخفی اخوان, هود کتابی, هود ارزان قیمت, هود مورب