کن

 

 

 

 

هود کن

          

هود کن

   
هود کن , C 2000
مشخصات اندازه قیمت(R)
رنگی- کابینتی - لامپ شمعی 
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm -----------
80cm ------------
90cm ------------
100cm ------------
     
   

هود کن

   
هود کن , C 4000
مشخصات اندازه  قیمت(R)
استیل - کابینتی - لامپ شمعی 
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 3.700.000
80cm 3.700.000
90cm 3.700.000
100cm 3.700.000

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 400 - استیل    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه : 60cm و 90cm قیمت:-----------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - استیل    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه :90cm

قیمت: 3.900.000

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1100   
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش 
اندازه : 90cm  قیمت:-------------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SHG 600  
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه : 60 ,90,80

قیمت :--------------------

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 801 
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید فشاری
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 6.800.000

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل HILUX    
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه:90cm,80cm,60cm
قیمت :5.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل ISLAND
شومینه ای/ موتور توربو/ چراغ LED/ کلید فشاری
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه : 90cm

قیمت:9.500.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  TOUCH استیل
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل/ دماسنج
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش/ به همراه ساعت 
اندازه:90cm

قیمت: 5.900.000ريال /   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

(طرح تیتانیوم) قیمت:6.300.000 ريال/   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

  

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1500
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت: ------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  1400
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ اندازه:90cm

(مشکی)قیمت:---------ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

(استیل)قیمت:---------ريال قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 
(طرح تیتانیوم) قیمت:----------- ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1520
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار): 8.400.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار) سایز 90 سانتی متر :8.300.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

قیمت(سنسوردار) سایز 80 سانتی متر :8.100.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 1301 
شومینه ای/ کنترل دار
اندازه : 90cm

قیمت: -------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510M
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:80cm

قیمت:8.400.000 ريال

 

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل پادنا 
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت(مشکی) : 7.640.000 ريال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

اندازه:60cm

قیمت(مشکی) :7.480.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل PRESTIGE    
شومینه ای/ میزان صدا : کمتر از 55 دسیبل
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش /مشکی و سفید
اندازه:75cm

(مشکی و سفید)قیمت: 13.200.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

   

هود کن

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc مشکی
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

(مشکی)قیمت: 8.360.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل پادنا سفید
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 9.790.000ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن
  هود کن , مدل Artima -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/مواد نشوز جهت نظافت آسان
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب /فیلتر آلومینیومی 
اندازه:70cm

قیمت:----------- ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

  هود کن , مدل Artima3 -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / 
اندازه:70cm

قیمت:----------- ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

 
 

 

 

هود کن

 

هود کن , مدل Paniya

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 8.400.000 ريال

هود کن , مدل Pransa

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 9.800.000 ريال

هود کن

هود کن

هود کن , مدل Paniz
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 10.780.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Panisa
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 9.350.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

 

 

هود کن , مدل Parmis M
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 8.360.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

هود کن , مدل Parmis
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت:8.190.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.900.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.9000.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی    
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش 
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.900.000 ريال

 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   
هود کن

هود کن

 

هود کن , مدل Touch استیل- شیشه دودی وشیشه سفید لوله استیل
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه:60cm,80cm,90cm

قیمت:5.900.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Patra
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک برقی /ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دارای فیلتر اتوماتیک برق شهر
اندازه:80cm

قیمت: 10.890.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود اونیکس (ONYX R)

 هود کن , مدل ONYX اونیکس
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700مترمکعب/همراه باساعت
اندازه:90cm

(سفید)قیمت: 7.650.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc سفید
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700مترمکعب/همراه باساعت
اندازه:90cm

(سفید)قیمت: 10.230.000ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

جزئیات بیشتر محصول  

 

 

هود اونیکس (ONYX B)

 

 هود کن , مدل  ONYX B اونیکس
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700مترمکعب/همراه باساعت
اندازه:90cm

(سفید)قیمت: 6.700.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود   
 

جزئیات بیشتر محصول  

 

 

اطلاعات درباره لوازم آشپزخانه کن

آنچه که درباره شرکت کن باید بدانید

شرکت کن در سال 1363 فعالیت خود را آغاز کرد و با بکارگیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و استفاده قطعات با کیفیت اروپایی همچون کشورهای مثل ایتالیا،اسپانیا توانست سهم به سزایی در بازار کشور و خاورمیانه در صنعت لوازم آشپزخانه کسب کند گروه لوازم آشپزخانه کن توانسته استاندارد مهمی همچون IS9001:2008 - ISO14001:2004 دریافت نماید

 

درباره هودهای کن

شرکت کن اولین تولید کننده هود در ایران می باشد هود های کن در چهار نوع مدل هود تولید میشود که در ادامه بیشتر توضیح داده می شود :

 

هود های شومینه ای کن

هود های شومینه ای کن در اندازه و سایز های متفاوت تولید و مونتاژ میشود که موتور اینها ساخت کشور ایتالیا می باشد و از قدرت مکش و دور موتور بالایی برخوردار می باشند هود شومینه های کن از کیفیت بالایی برخوردار می باشند 

 

 

هود شومینه ای کن  هود های شومینه ای کن

 

 

هود های اریب کن

 هود مورب یا اریب شرکت کن دارای تنوع و طرح های متفاوتی می باشد که به مورد سلیقه تمام خانواده ها می باشد و آشپزخانه شما را شیک و متفاوت میکند هود های مورب کن در سایز بندی های متفاوت می باشد شیشه های هود از مرغوبیت بالایی برخوردار می باشد و موتور های هود کن ساخت کشور ایتالیا می باشد و از کیفیت بالایی برخوردار می باشد

          

هود مورب کن       هود اریب کن

 

هود های مخفی کن 

هود های مخفی یا توکار کن دارای مصرف کم و قدرت مکش بالا می باشد که در هود های مخفی کن از موتورهای توربو ایتالیا استفاده شده است یکی از مزیت هود های کن که در هود های مخفی کن هم از این حسن برخوردار می باشد میزان صدای هود می باشد که صدای هود های کن بسیار پایین می باشدهودهای توکار کن در دو مدل کلید های مکانیکی (دکمه ای ) و کلید دیجیتالی (لمسی ) تولید میشود

 

     

هود مخفی کن   هود توکار کن

 

هود های کتابی کن 

هود های کتابی یا زیر کابینتی کن با اندازه و رنگ های متفاوت تولید میشود که هود های زیر کابینتی کن دارای دو موتور می باشند که از موتور این نوع هود ها از کیفیت خوبی برخوردار می باشد 

 

 

هود کتابی کن

 

 

 

توضیحات درباره خدمات پس از فروش شرکت کن

تمامی محصولات شرکت کن دارای 24 ضمانت به جز سینک های کن که داری 60ماه ضمانت می باشند 

شرکت کن دارای یک عمر خدمات پس از فروش می باشد

تمامی محصولات با کارت گارانتی طلایی ارائه میشود

 

 افتخارات شرکت کن 

دریافت جایزه محصول منتخب آیدیران، بخاطر بالاترین کیفیت طراحی 

برنده جایزه مسابقه طراحی صنعتی دنیا از کشور ایتالیا

نشان زرین تضمین کیفیت و مرغوبیت محصول در صنایع وابسته به ساختمان

محبوب ترین برند به انتخاب مصرف کنندگان 

چهره ماندگار کیفیت ایران 

برگزیده جشنواره ملی قهرمان صنعت

 

 

 

   


ادامه مطلب...