کن

 

 

 

هود کن

          

هود کن

هود کن , C 4000
مشخصات اندازه  قیمت(R)
سفید- کابینتی - لامپ شمعی
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.500.000
80cm 2.500.000
90cm 2.500.000
100cm 2.500.000
 
هود کن , C 2000
مشخصات اندازه قیمت(R)
رنگی- کابینتی - لامپ شمعی
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.500.000
80cm 2.500.000
90cm 2.500.000
100cm 2.500.000
     
   

هود کن

   
هود کن , C 4000
مشخصات اندازه  قیمت(R)
استیل - کابینتی - لامپ شمعی
کلید فشاری- دو موتوره - با قدرت
مکش 450 متر مکعب بر ساعت
60cm 2.950.000
80cm 2.950.000
90cm 2.950.000
100cm 2.950.000

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 400 - استیل   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش
اندازه : 60cm و 90cm قیمت:-----------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - استیل   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش
اندازه :90cm

قیمت: 3.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1100  
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 600 متر مکعب مکش
اندازه : 90cm  قیمت:-------------------

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SHG 600 
شومینه ای/ چراغ LED/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه : 60 ,90,80

قیمت :4.800.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 801
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید فشاری
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 5.900.000

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل HILUX   
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه:90cm,80cm,60cm
قیمت :4.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل ISLAND
شومینه ای/ موتور توربو/ چراغ LED/ کلید فشاری
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه : 90cm

قیمت:6.800.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  TOUCH استیل
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل/ دماسنج
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش/ به همراه ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 5.300.000ريال /   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

(طرح تیتانیوم) قیمت:6.300.000 ريال/   قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

  

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1500
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت: ------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل  1400
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ اندازه:90cm

(مشکی)قیمت:5.500.000ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

(استیل)قیمت:5.950.000ريال قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 
(طرح تیتانیوم) قیمت:5.950.000 ريال/ قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SHG 1520
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار): 7.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه : 80cm - 90cm

قیمت(سنسوردار) سایز 90 سانتی متر : 7.700.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

قیمت(سنسوردار) سایز 80 سانتی متر : 7.500.000 ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

هود کن

هود کن

هود کن , مدل SH 1301
شومینه ای/ کنترل دار
اندازه : 90cm

قیمت: -------------- ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

هود کن , مدل SHG 1510M
شومینه ای/ چراغ LED/ تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:80cm

قیمت:7.600,000 ريال

 

  قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

هود کن

هود کن , مدل پادنا
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت(مشکی) :6.400.000ريال

 

قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

اندازه:60cm

قیمت(مشکی) :6.300.000ريال 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل PRESTIGE   
شومینه ای/ میزان صدا : کمتر از 55 دسیبل
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش /مشکی و سفید
اندازه:75cm

(مشکی و سفید)قیمت:10.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

   

هود کن

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc مشکی
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

(مشکی)قیمت: 6.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل پادنا سفید
شومینه ای/ تایمردار/ چراغ LED/ کلید لمسی
نمایشگر LED/ قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 8.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن
  هود کن , مدل Artima -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/مواد نشوز جهت نظافت آسان
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب /فیلتر آلومینیومی 
اندازه:70cm

قیمت:4.700.000 ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

  هود کن , مدل Artima3 -  مخفی 

مخفی / کم مصرف SMD/ کلید فشاری/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700 متر مکعب / 
اندازه:70cm

قیمت:3.800.000 ريال


 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

 

 

 
 

 

 

هود کن

 

هود کن , مدل Paniya

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 7.900.000 ريال

هود کن , مدل Pransa

شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 9.500.000 ريال

هود کن

هود کن

هود کن , مدل Paniz
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ ریموت کنترل
اندازه:80cm

قیمت: 9.300.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Panisa
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک گازی/ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ سنسوردار
اندازه:80cm

قیمت: 7.700000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

 

 

هود کن , مدل Parmis M
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت: 7.100.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

هود کن , مدل Parmis
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دماسنج/ ساعت
اندازه:90cm

قیمت:6.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   

هود کن

 

هود کن

هود کن , مدل SH 300 - رنگی   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل SH 300 - رنگی   
شومینه ای/ لامپ شمعی/ کلید فشاری
موتور توربو/ 700 متر مکعب مکش
اندازه :60cm و90cm

قیمت : 3.500.000 ريال

 

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   
هود کن

هود کن

 

هود کن , مدل Touch استیل- شیشه دودی وشیشه سفید لوله استیل
شومینه ای/ ریموت کنترل/ چراغ LED/ کلید لمسی
قدرت مکش 700 متر مکعب / همراه با ساعت/ دماسنج
اندازه:60cm,80cm,90cm

قیمت: 5.300.000ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

هود کن , مدل Patra
شومینه ای/ چراغ SMD / تایمردار/ با درب جک برقی /ریموت کنترل
 700 متر مکعب مکش/ کلید لمسی/ دارای فیلتر اتوماتیک برق شهر
اندازه:80cm

قیمت: 9.900.000 ريال

 

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود 

   
 

هود کن

 هود کن , مدل Pardyc سفید
شومینه ای/ کم مصرف SMD/ کلید لمسی/
موتور توربو با تکنولوژی ایتالیا/ قدرت مکش 700مترمکعب/همراه باساعت
اندازه:90cm

(سفید)قیمت: 9.300.000 ريال

 قیمت با تخفیف : ؟ تماس حاصل شود  

 

 

 

 

 

   


ادامه مطلب...