فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 104

 

 

 

سوپر-بهینه

 

سوپر پهلو با سبد طرح جدید بهینه
کد           
طول سبد
 قیمت (ریال)   
911064 CM 10 2.391.400
911065 CM 14 2.431.500
911066 CM 18 2.491.300

 

سوپر-بهینه

 

سوپر پهلو مدل ایتالیا
کد          
ارتفاع          قیمت (ریال)
911010   CM 60 2.031.000
911009   CM 85 2.190.900
911008 CM 115 2.440.800

 

 
کد        
طبقات    ارتفاع           
 قیمت (ریال)
911081 3         CM 180-200 7.868.100
911082 3         CM 180-200 8.348.200
911079 4         CM 150-180 7.347.900
911080 4         CM 150-180 7.714.800
911077 5         CM 120-150 6.857.700
911078 5         CM 120-150 7.227.800
911075 6           CM 90-120 6.358.500
911076 6           CM 90-120 6.717.600

 

 

 

سوپر یخچالی

 

 

 911048 4         CM 125-140  3.971.800
 911049 4         CM 125-140  4.061.900
 911050 4         CM 125-140  4.151.500
 911051 4         CM 140-160  4.241.100
 911052 4         CM 140-160  4.331.200
 911053 4         CM 140-160  4.421.300
 911054 4         CM 140-160  4.511.400
 911055 5         CM 160-180  4.601.500
 911056 5         CM 160-180  4.691.600
 911057 5         CM 160-180  4.781.700
 911058 6         CM 180-200  4.871.800
 911059 6         CM 180-200  4.961.900
 911060 6         CM 200-220  5.056.000
 911061 6         CM 200-220  5.146.100
کد          
طبقات ارتفاع            
 قیمت (ریال)
 911035 2           CM 65-80  2.843.500
 911036 2           CM 65-80  2.993.600
 911037 2           CM 65-80  3.043.700
 911038 2           CM 65-80  3.093.800
 911039 3          CM 96-110  3.143.900
 911040 3          CM 96-110  3.194.000
 911041 3          CM 96-110  3.243.100
 911042 3          CM 96-110  3.293.200
 911043 3         CM 110-125  3.343.300
 911044 3         CM 110-125  3.393.400
 911045 3         CM 110-125  3.443.500
 911046 3         CM 110-125  3.493.600
 911047 4         CM 125-140  3.881.700

 

 

 

سوپر وسط

 

 

 


ادامه مطلب...

جستجو :