فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 123

 

 

آویز-بهینه

 

جای ادویه دو طبقه آویز
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921004 CM 40 
  459.400

 

آویز-بهینه

 

جای اسکاچی آویز
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921015 CM 21   349.500

 

آویز-بهینه

 

جای قاشق آویز استوانه ای
کد          
طول         قیمت (ریال)
921008 CM 13.5   490.800

 

 

آویز-بهینه

 

جای دستمال آویز
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921002 CM 25.5
  349.200

 

آویز-بهینه

 

جای قاشق چنگال دولوکس
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921012 CM 13   229.200

 

آویز-بهینه

 

جای حبوبات آویز
کد          
طول         قیمت (ریال)
921003 CM 40   396.300

 

 

آویز-بهینه

 

آویز کنج
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921001 CM 25 
  370.100

 

آویز-بهینه

 

جای قاشق چنگال ساده
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921013 CM 21   219.300

 

آویز-بهینه

 

جای لیوان آویز
کد          
طول         قیمت (ریال)
921005 CM 24.5   349.500

 

 

آویز-بهینه

 

قلاب اٍس
کد          
ارتفاع      
 قیمت (ریال)
921009 CM 6    
  109.900

 

آویز-بهینه

 

جای بشقابی آویز سینی دار
کد          
طول      
 قیمت (ریال)    
921014 CM 58   1.184.000

 

آویز-بهینه

 

جای بشقابی آویز
کد          
طول         قیمت (ریال)
921006 CM 63   690.600

 

 

آویز-بهینه

 

جای قاشق و جا اسکاچی آویز
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
   921017 CM 12.5 
  640.700   

 

آویز-بهینه

 

جای بشقابی آویز سینی دار کم جا
کد          
طول      
 قیمت (ریال)
921016 CM 29.5   913.600

 

آویز-بهینه

 

لوله آویز و پایه ویژه
کد          
طول         قیمت (ریال)
922001 CM 150   290.100
922002 CM 100   190.200

 


ادامه مطلب...

جستجو :